Spondylartriter (SpA)

SpA är ett paraplybegrepp som innefattar ett flertal olika underdiagnoser med gemensamma karaktärsdrag, spondylartriter är den näst största av ett hundratal reumatiska diagnoser, 450 individer av 100 000 har någon av diagnoserna som ingår i SpA.1

Spondylartriter (SpA) finns i två varianter

Begreppet spondylartrit (SpA) har sitt ursprung från grekiskan och är sammanfogat av orden för kota: spondylos, led: arthron och inflammation: itis.

Sjukdomen kan delas in i två varianter; axial SpA som ger besvär i huvudsak från ryggrad och perifer SpA som ger besvär framförallt i och kring övriga leder, såsom daktyliter och entesiter. Diagnoserna kan överlappa varandra och en patient kan gå från en underdiagnos till en annan över tid.

Underdiagnoser

SpA inkluderar underdiagnoserna ankyloserande spondylit (AS, Bechterews sjukdom, pelvospondylit), psoriasisartrit (PsA), IBD-associerad artrit, odifferentierad spondylartrit och reaktiv artrit (ReA).

Referenser
1. Sieper J, Rudwaleit M, Khan MA, Braun J (2006). Clin Rheumatol 20:401-417.

SE-IMMR-190006 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05