Onkologi

På AbbVie strävar vi efter att skapa lösningar som kan flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med cancerbehandling.

Med människan i centrum forskar vi inom några av de mest svårbehandlade cancerformerna

Målet är att kunna bota fler cancersjukdomar än vad som är möjligt idag. Fram tills dess är ett viktigt steg att utveckla läkemedel med bättre effekt och färre biverkningar som gör det möjligt att leva ett bra liv, trots att man lever med en cancerdiagnos.

Det gör vi genom samarbeten med forskare, hälso- och sjukvård, beslutsfattare, andra företag och inte minst med de människor som påverkas av cancer.

Vår forskning inom cancerområdet fokuserar på utveckling av målstyrda behandlingar för några av de mest svårbehandlade cancerformerna däribland icke-småcellig lungcancer (NSCLS), samt blodcancersjukdomarna akut myeloisk leukemi (AML), multipelt myelom (MM), myelodysplastiskt syndrom (MDS), myelofibros och kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Inom cancerområdet har vi idag över 200 kliniska prövningar runt om i världen och flera pågående studier i Sverige.

"En dag kommer vi att kunna utrota cancer. Men tills dess behöver vi överväga en mer flexibel definition som innebär att fastän tumörcellerna inte utplånats, kommer de inte att påverka patientens förmåga att leva ett bra liv."

Mark McKee, M.D.
Executive Medical Director, Global Pharmaceutical R&D, AbbVie

SE-ONC-200004v1. Senast uppdaterad 2020-10-15.