Skip to main content

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom (CD) är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar orsakar en kronisk inflammation i tarmslemhinnan. Sjukdomen drabbar framför allt tunn- och tjocktarmen, ofta fläckvis, men ibland även andra delar av mag-tarmkanalen. Inflammationen ger upphov till sårbildningar i tarmslemhinnan som ibland blir så svåra och djupa att såren går igenom tarmväggen och bildar gångar, fistlar och fickor.

Symtom

Crohns sjukdom har individuella symtom, men det finns en del klassiska besvär som de flesta insjuknade upplever: kortare eller längre perioder med daglig diarré, magsmärtor, feber, viktminskning och eventuellt blod i avföringen.

Symtomen varierar ofta över tid, med sämre perioder, skov, som följs av perioder då patienten känner sig bättre. Hos 50–75% av patienterna är sjukdomen mindre aktiv och ger få eller inga symtom under längre perioder. Vissa kan vara symtomfria i flera år. Men 20% har en högaktiv sjukdom med ständiga, eller ofta återkommande, besvär som måste behandlas.

Sjukdomsdebut och förekomst

Sjukdomen debuterar oftast i 15–30 årsåldern. Varje år nyinsjuknar cirka 750 personer och något fler kvinnor än män drabbas. Vid sidan av ulcerös kolit är Crohns sjukdom den vanligaste kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen. I Sverige lever idag cirka 20 000–35 000 personer med Crohns sjukdom.

Orsak

Den exakta orsaken till att man får Crohns sjukdom är ännu inte känd. Man vet att arvet spelar en viss roll, men även den miljö man lever i. Rökning dubblerar risken att insjukna i Crohns sjukdom och fortsatt rökning försämrar prognosen ytterligare.

SE-IMM-210030 v1.0. Senast uppdaterad 2021-11-03.