Utbildningar

AbbVie erbjuder ett flertal kvalitativa
utbildningar om hepatit C.

Praktiska utbildningar för vårdpersonal

AbbVie har flera terapiinriktade utbildningar inom hepatit C-området.

Vill du veta mer om dessa utbildningar välkommen att kontakta oss.

SE-MAVI-190013 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05