Patientstöd

Stöd till din patient i behandling

Mer information om sjukdom och behandling

För att stödja patienter kring deras sjukdom och behandling har vi tagit fram material som du kan beställa här eller skriva ut via länkarna nedan.

Patientinformation
Klicka här eller på bilden för att ladda ner patientinformation.

Doseringsanvisning Maviret
Klicka här eller på bilden för att ladda ner doseringsanvisningen.

Leverposter 50 x 70
Klicka här eller på bilden för att ladda ner postern.

En enkel guide till hepatit C
Klicka här eller på bilden för att ladda ner vår patientbroschyr.

 SE-MAVI-190013 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05