Gastroenterologi

Området gastroenterologi omfattar sjukdomar i mag-tarmkanalen, gallvägar, lever och bukspottskörteln. På AbbVie ligger vårt fokus på behandling av olika inflammatoriska tarmsjukdomar, även kallat IBD.

Gastroenterologi – IBD

Inflammatory Bowel Disease, IBD, är ett samlingsnamn för flera typer av kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar där de två vanligaste är Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Bästa möjliga hälsa för personer med IBD

Med rätt behandling och omhändertagande av patienter med IBD går det att göra stora vinster både för individen och för samhället. I enlighet med IBD 2020, arbetar vi på AbbVie för att med rätt behandling och omhändertagande, kunna optimera vården utifrån den enskilda patientens behov.

SE-IMMG-190001 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05