Utbildningar och stipendium

På AbbVie vill vi medverka till att utveckla och förbättra vården samt säkerställa ett optimalt omhändertagande för alla som lever med psoriasis och HS.

Vårt arbete för att utveckla vård och omhändertagande

På AbbVie arrangerar vi olika terapiinriktade utbildningar för dermatologer och sjuksköterskor utifrån respektive kliniks behov och möjligheter.

Idag erbjuder vi bland annat utbildningar inom:

 • Immunologi och systembehandling av psoriasis och komorbiditet
 • PASI
 • Psoriasis och behandlingsmål (PEER)
 • Motiverande samtal (MI) (DermConnect)
 • inSPIRA – strukturerat omhändertagande

inSPIRA – för ett optimerat omhändertagande av psoriasispatienter

I samverkan med utvalda kliniker har AbbVie skapat utvecklingsforumet inSPIRA – för ett optimerat omhändertagande av psoriasispatienter. Syftet med inSPIRA är att skapa ett forum på kliniken för inspiration, idéer och verktyg för att skapa ett bättre strukturerat omhändertagande.

Arbetet ska resultera i en tydlig och konkret plan baserad på klinikens egen vision om optimal psoriasisvård. Utvecklingsforumet anpassas utifrån klinikens behov och består av flera olika workshops där deltagarna tillsammans sätter visionen för klinikens psoriasisvård, identifierar brister och behov på kliniken för att visionen ska uppfyllas, utvecklar ett optimalt patientflöde som adresserar: Vad? Varför? Hur? När? Vem? och genomför en handlingsplan med tydliga mätvariabler som PASI och DLQI för att säkerställa en förbättrad vårdkvalitet samt en behandlingsalgoritm.

För oss på AbbVie är det självklart att, i linje med WHO-resolutionen från 2014, delta i arbetet med att ta fram en strukturerad process och ett standardiserat vårdförlopp för att säkerställa ett optimalt omhändertagande, där alla patienter behandlas utifrån samma riktlinjer och arbetssätt, oavsett vilken läkare man träffar eller var man bor i landet.

SPIRA – stipendium för vårdutvecklande insatser inom psoriasis och hidradenitis suppurativa (HS)

Tillsammans med SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi) har vi även instiftat SPIRA-stipendiet med syfte att främja och belöna insatser som förbättrar vården för personer som lever med psoriasis eller HS.

Fokus ligger på att stärka de personer som har möjlighet att påverka och utveckla vården och skapa de bästa förutsättningarna för god vård för personer med psoriasis och HS, idag och i framtiden.

Så här ansöker du

Senaste ansökningsdag är den 1 mars 2020.
Maila din ansökan till SSDVs kansli, Agneta Andersson, info@ssdv.se

Ansökan ska innehålla:

 • Namn
 • Klinik
 • Kontaktuppgifter för stipendiat och klinikekonom
 • Projekt-/studieplan (max 2 A4)
 • Kort bakgrundsbeskrivning
 • Syfte
 • Mål
 • Metod
 • Tidsplan/kostnadsberäkning
 • CV

Ansökningsformulär (PDF)

För mer information om stipendiet kontakta:
Ada Girnita, ordförande SSDV
ada.girnita@ki.se

Anders Ljungberg, Medical Manager AbbVie
e-mail.

SE-IMMD-190013 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05