Dermatologi

Området dermatologi omfattar sjukdomar i kroppens största organ, huden. På AbbVie är idag verksamma inom plackpsoriasis, psoriasisartrit samt hidradenitis suppurativa (HS).

Se helheten – vårt arbete på in- och utsidan inom dermatologi

Inom AbbVie Dermatologi arbetar vi för att utveckla vården och säkerställa ett optimalt omhändertagande för alla som lever med plackpsoriasis, psoriasisartrit samt hidradenitis suppurativa (HS). Genom våra godkända indikationer och beredningsformer ökar vi möjligheten för fler patienter att få rätt behandling utifrån sitt behov. Vi arbetar även för att i framtiden kunna erbjuda fler substanser inom dermaområdet.

Kunskap på och under ytan

Att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom handlar inte bara om att forska fram nya läkemedel. För oss på AbbVie handlar det även om att utveckla stöd och verktyg för att underlätta vardagen för såväl patienten som för vården. Som en del av det arbetet arrangerar vi kontinuerligt grundläggande och fördjupande utbildningar för dermatologer och sjuksköterskor.

SE-HUMD-190015 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05