Skip to main content

Terapiinriktade utbildningar

Vår terapiinriktade utbildning inom inhalationsanestesi för sjuksköterskor hålls vanligen två gånger per år.
Dessa utbildningstillfällen är i Stockholm, nästa den 25 -26 januari 2024. Utförligare program och inbjudan kommer under under hösten, men boka gärna in tiden i almanackan redan nu. 

Terapiinriktad utbildning: Inhalationsanestesi – teori och praktik för sjuksköterskor

Plats: Elite Marina Tower, Stockholm
Datum: 25-26 januari, 2024
Moderator: Pierre Sundin

Är ni nyfikna på hur det kan vara på en av våra inhalationskurser?

För att ni ska få en känsla för hur det kan vara under de två kursdagarna så finns här en kort film från en tidigare inhalationskurs!

Föreläsare på kursen:

Pierre Sundin, Överläkare, Operations-, anestesi- och Intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov

Johan Nordström, Biträdande Överläkare Anestesi, Karolinska sjukhuset

Jakob Walldén, Universitetslektor/Överläkare, Enheten för anestesi och smärta på Umeå Universitet

Alex De Leon, Överläkare, Specialist inom anestesi och intensivvård på Universitetssjukhuset Örebro

Jan Jakobsson,  Medical Director/Head of National Respiratory Centre (NRC),  Anaesthesia & Intensive Care, Danderyds Hospital

Stefan Lundeberg, Överläkare, Kliniken för Pediatrisk anestesi och Intensivvård, Astrid Lindgrens barnsjukhus,  Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Mats Wallin, Fd Överläkare Karolinska universitetssjukhuset och Medical Direktor Maquet Critical Care, Solna

Andreas Wiklund, Överläkare, ANOPIVA kliniken,  Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Bror Gårdelöf, Överläkare, Nordiskt Centrum för Kirurgi i Linköping

Har du frågor om programmet kontakta Tony Skogsborn, Establised Portfolio Product Manager, e-mail.
 

Sevorane® (sevoflurane), Rx, EF, inhalationsånga, vätska 100 % (klar, färglös). Farmakologisk grupp: Inhalationsanestetikum N01AB08.Förpackningar: 250 ml flaska. Indikationer:Induktion och underhåll av anestesi hos vuxna och barn. Kontraindikationer: Känd eller misstänkt genetisk benägenhet för malign hypertermi. Sevorane skall ej användas till patienter med känd överkänslighet för sevoflurane eller andra halogenerade inhalationsanestetika. Dosering: Sevorane skall administreras med förgasare speciellt kalibrerad för användning med sevoflurane så att den avgivna koncentrationen kan kontrolleras noga. MAC-värden (minsta alveolära koncentration) för sevoflurane minskar med stigande ålder och vid tillsats av lustgas. Sevoflurane kan liksom andra inhalationsanestetika påverka hjärtats känslighet för adrenalin, vilket kan innebära en ökad arytmirisk. Patienter bör uppmärksammas på att förmågan att utföra uppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att köra ett motorfordon eller hantera en riskabel maskin, kan vara nedsatt under en längre tid efter att man fått generell anestesi. Produktresumé: 2019-03-25. Läs mer på www.fass.se

SE-SEVO-220004 v1. Senast uppdaterad 2023-10-10