Terapiinriktade utbildningar

Vår terapiinriktade utbildning inom inhalationsanestesi för sjuksköterskor hålls vanligen två gånger per år, i Stockholm och i Göteborg. Nästa utbildningstillfälle är i Stockholm den 14-15 april. Utförligare program och inbjudan kommer under våren, men boka gärna in tiden i almanackan redan nu. 

Terapiinriktad utbildning: Inhalationsanestesi – teori och praktik för sjuksköterskor

Plats: Elite Marina Towers, Stockholm
Datum:  14-15 april 2021
Moderator: Pierre Sundin

Är ni nyfikna på hur det kan vara på en av våra inhalationskurser?

För att ni ska få en känsla för hur det kan vara under de två kursdagarna så finns här en kort film från en tidigare inhalationskurs!

 

Föreläsare på kursen:

Pierre Sundin, Överläkare Akut- och Traumasektionen,  ANOPIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Joana Frey, Överläkare, Thoraxkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Jakob Walldén, Universitetslektor/Överläkare, Enheten för anestesi och smärta på Umeå Universitet

Alex De Leon, Överläkare, Specialist inom anestesi och intensivvård på Örebro Universitetssjukhus samt An/Op/Iva SU/Sahlgrenska

Jan Jakobsson,  Medical Director/Head of National Respiratory Centre (NRC),  Anaesthesia & Intensive Care, Danderyds Hospital

Stefan Lundeberg, Överläkare, Kliniken för Pediatrisk anestesi och Intensivvård, Astrid Lindgrens barnsjukhus,  Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Mats Wallin, Medical Director, Maquet Critical Care

Andreas Wiklund, Överläkare, ANOPIVA kliniken,  Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Bror Gårdelöf, Överläkare, Anestesikliniken i Linköping

Har du frågor om programmet kontakta Tony Skogsborn, Infield Brand Manager, e-mail.

Sevorane® (sevoflurane), Rx, EF, inhalationsånga, vätska 100 % (klar, färglös). Farmakologisk grupp: Inhalationsanestetikum N01AB08.Förpackningar: 250 ml flaska. Indikationer:Induktion och underhåll av anestesi hos vuxna och barn. Kontraindikationer: Känd eller misstänkt genetisk benägenhet för malign hypertermi. Sevorane skall ej användas till patienter med känd överkänslighet för sevoflurane eller andra halogenerade inhalationsanestetika. Dosering: Sevorane skall administreras med förgasare speciellt kalibrerad för användning med sevoflurane så att den avgivna koncentrationen kan kontrolleras noga. MAC-värden (minsta alveolära koncentration) för sevoflurane minskar med stigande ålder och vid tillsats av lustgas. Sevoflurane kan liksom andra inhalationsanestetika påverka hjärtats känslighet för adrenalin, vilket kan innebära en ökad arytmirisk. Patienter bör uppmärksammas på att förmågan att utföra uppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att köra ett motorfordon eller hantera en riskabel maskin, kan vara nedsatt under en längre tid efter att man fått generell anestesi. Produktresumé: 2019-03-25. Läs mer på www.fass.se

Forene® (isofluran), Rx, EF, inhalationsånga, vätska (klar, färglös). Farmakologisk grupp: Inhalationsanestetikum N01AB06. Förpackningar: 250 ml flaska. Indikationer: Induktion och underhåll av allmän anestesi. Kontraindikationer: Känd eller misstänkt genetisk disposition för malign hypertermi. Forene skall ej användas till patienter med känd överkänslighet för isofluran eller andra halogenerade anestesimedel. Dosering: Forene bör administreras med kalibrerad specialförgasare som ger förutsägbar koncentration med rimlig precision eller där inspirerade eller expirerade koncentrationer kan följas, eftersom anestesidjupet lätt och snabbt ändras vid dosjustering av Forene. Graden av hypotension och andningsdepression kan ge viss indikation på anestesidjupet. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Patienten bör informeras att förmågan att utföra aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet t.ex. bilkörning eller användning av maskiner kan vara nedsatt 2-4 dagar efter anestesi med isofluran. Som för andra anestesimedel, kan små förändringar av stämningsläget kvarstå upp till 6 dagar efter administrering. Produktresumé: 2019-03-25. För fullständig information om varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

SE-SEVO-200011 Senast uppdaterad 2020-06-25