Våra terapiområden

Här kan du läsa mer om de sjukdomsområden där vi är verksamma.

Våra fokusområden är immunologi, onkologi och virologi. Inom immunologi har vi effektiva behandlingar inom inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Inom onkologi utforskar vi ett flertal substanser, bland annat inom blod-, bröst- och lungcancer. Vi arbetar även med prostatacancer. Inom virologi fokuserar vi främst på nuvarande och kommande behandlingar inom hepatit C. Här arbetar vi även med RS-virus. Två andra viktiga områden är Parkinsons sjukdom och Anestesi.

SE-ABBV-190014 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05