Skip to main content

Våra terapiområden

Med människan i centrum fokuserar vi våra insatser inom områden
där det finns stora medicinska behov

Målet är att kunna bromsa, bota eller förebygga fler sjukdomar än vad som idag är möjligt. Fram tills dess utvecklar och tillhandahåller vi läkemedel med bättre effekt och färre biverkningar, vilket gör det möjligt att leva ett bra liv trots att man lever med en sjukdom. Vi tillhandahåller även flera olika hållbara vårdlösningar som underlättar vardagen för många personer som lever med en sjukdom

Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi samt virologi

Inom immunologi har vi flera effektiva behandlingar inom inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Inom neurologi finns till exempel behandling vid Parkinsons sjukdom. Inom onkologi finns behandling mot kronisk lymfatisk leukemi och inom virologi fokuserar vi främst på behandlingar inom hepatit C. Ett annat viktigt område är anestesi.

SE-ABBV-190014 v2 Senast uppdaterad 2022-04-04.