Skip to main content

Våra läkemedel

På Fass.se för allmänhet och vårdpersonal kan du läsa mer om våra läkemedel.

Våra läkemedel

Alphagan

Alphagan, ögondroppar, lösning 2 mg/ml - Fass.se

Belkyra

Belkyra, injektionsvätska, lösning 10 mg/ml - Fass.se

Botox

Botox, pulver till injektionsvätska, lösning 50 Allergan-enheter
Fass.se

Botox, pulver till injektionsvätska, lösning 100 Allergan-enheter
Fass.se

Botox, pulver till injektionsvätska, lösning 200 Allergan-enheter
Fass.se

Cellufluid

Cellufluid, ögondroppar, lösning i endosbehållare - Fass.se

Celluvisc

Celluvisc, ögondroppar, lösning i endosbehållare - Fass.se

Chirocaine

Chirocaine, infusionsvätska, lösning, 0,625 mg/ml och
1,25 mg/ml (levobupivakain) - Fass.se

Chirocaine injektionsvätska, lösning/koncentrat till infusionsvätska, lösning, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml och 7,5 mg/ml
(levobupivakain) - Fass.se

Combigan

Combigan, ögondroppar, lösning 2 mg/ml + 5 mg/ml
Fass.se

Constella

Constella, kapsel, hård 290 mikrog - Fass.se

Duodopa

Duodopa, intestinal gel, 20 mg/ml + 5 mg/ml (levodopa och karbidopa) - Fass.se

Ganfort

Ganfort, ögondroppar, lösning 0,3 mg/ml + 5 mg/ml
Fass.se

Ganfort, ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,3 mg/ml + 5 mg/ml
Fass.se

Humira

Humira, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
20 mg (adalimumab) - Fass.se

Humira, injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna,
40 mg/0,4 ml (adalimumab) - Fass.se

Humira, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
40 mg/0,4 ml (adalimumab) - Fass.se

Humira, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
80 mg (adalimumab) - Fass.se

Humira, Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
80 mg (adalimumab) - Fass.se

Kaletra

Kaletra, filmdragerad tablett 200 mg/50 mg (lopinavir och ritonavir) - Fass.se

Kaletra, filmdragerad tablett, 100 mg/25 mg (lopinavir och ritonavir) - Fass.se

Kaletra, oral lösning, (80 mg +20 mg)/ml (lopinavir och ritonavir) - Fass.se

Lumigan

Lumigan, ögondroppar, lösning 0,1 mg/ml - Fass.se

Lumigan, ögondroppar, lösning 0,3 mg/ml - Fass.se

Lumigan, ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,3 mg/ml
 - Fass.se

 

Maviret

Maviret, filmdragerade tabletter, 100 mg/40 mg (glekaprevir, pibrentasvir) - Fass.se

Ozurdex

Intravitrealt implantat i applikator 700 mikrog - Fass.se

Procren

Procren, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, 11,25 mg (leuprorelin) - Fass.se

Rinvoq

Rinvoq, depottablett, 15 mg
(upadacitinib) - Fass.se

Rinvoq, depottablett, 30 mg
(upadacitinib) - Fass.se

Rinvoq, depottablett, 45 mg
(upadacitinib) - Fass.se

Sevorane

Sevorane, inhalationsånga, vätska
(sevofluran) - Fass.se

Skyrizi

Skyrizi, injektionsvätska, lösning i förfylld
injektionspenna 150 mg
(risankizumab) - Fass.se

Skyrizi, injektionsvätska, lösning i förfylld
spruta 150 mg
(risankizumab) - Fass.se

Skyrizi, koncentrat till infusionsvätska,
lösning 600 mg
(risankizumab) - Fass.se

Venclyxto

Venclyxto, filmdragerade tabletter, 10 mg (venetoklax) -
Fass.se

Venclyxto, filmdragerade tabletter, 50 mg (venetoklax) -
Fass.se

Venclyxto, filmdragerade tabletter, 100 mg (venetoklax) - Fass.se

Vistabel

Pulver till injektionsvätska, lösning 4 Allerganenheter/0,1 ml - Fass.se

SE-ABBV-220014 Senast uppdaterad 2023-09-19.