Våra läkemedel

På Fass.se för allmänhet och vårdpersonal kan du läsa mer om våra läkemedel.

Våra läkemedel

Chirocaine, infusionsvätska, lösning, 0,625 mg/ml och
1,25 mg/ml (levobupivakain) - Fass.se

Chirocaine injektionsvätska, lösning/koncentrat till infusionsvätska, lösning, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml och 7,5 mg/ml
(levobupivakain) - Fass.se

Duodopa, intestinal gel, 20 mg/ml + 5 mg/ml (levodopa och karbidopa) - Fass.se

Humira, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
20 mg (adalimumab) - Fass.se

Humira, injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna,
40 mg/0,4 ml (adalimumab) - Fass.se

Humira, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
40 mg/0,4 ml (adalimumab) - Fass.se

Humira, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
80 mg (adalimumab) - Fass.se

Humira, Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
80 mg (adalimumab) - Fass.se

Kaletra, filmdragerad tablett 200 mg/50 mg (lopinavir och ritonavir) - Fass.se

Kaletra, filmdragerad tablett, 100 mg/25 mg (lopinavir och ritonavir) - Fass.se

Kaletra, oral lösning, (80 mg +20 mg)/ml (lopinavir och ritonavir) - Fass.se

Maviret, filmdragerade tabletter, 100 mg/40 mg (glekaprevir, pibrentasvir) - Fass.se

Norvir, filmdragerad tablett 100 mg (ritonavir) - Fass.se

Norvir, pulver till oral suspension 100 mg (ritonavir) - Fass.se

Procren, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, 3,75 mg, 11,25 mg och 30 mg (leuprorelin) - Fass.se

Rinvoq, depottablett, 15 mg
(upadacitinib) - Fass.se

Sevorane, inhalationsånga, vätska
(sevofluran) - Fass.se

Skyrizi, injektionsvätska, lösning i förfylld
spruta 75 mg
(risankizumab) - Fass.se

Skyrizi, injektionsvätska, lösning i förfylld
injektionspenna 150 mg
(risankizumab) - Fass.se

Skyrizi, injektionsvätska, lösning i förfylld
spruta 150 mg
(risankizumab) - Fass.se

 

Venclyxto, filmdragerade tabletter, 10 mg (venetoklax) -
Fass.se

Venclyxto, filmdragerade tabletter, 50 mg (venetoklax) -
Fass.se

Venclyxto, filmdragerade tabletter, 100 mg (venetoklax) - Fass.se

Zemplar, injektionsvätska, lösning, 5 mikrogram/ml (parikalcitol) - Fass.se

Zemplar, kapsel, mjuk, 1 mikrogram och 2 mikrogram (parikalcitol) - Fass.se

SE-ABBV-190012v2 Senast uppdaterad 2021-07-31.