Kliniska prövningar

Just nu har vi en rad spännande substander under utveckling till nya läkemedel.

Klinisk forskning

Inom våra fokusområden har vi en rad substanser under utveckling till nya läkemedel. Klinisk forskning är en viktig del i denna utveckling och innefattar kliniska prövningar på människor för att utvärdera effekt och säkerhet av ett läkemedel. Vi genomför kliniska läkemedelsprövningar både före och efter registrering och myndighetsgodkännande av nya läkemedel.

Hur vi publicerar data

AbbVie redovisar sedan 2004 data från kliniska prövningar,  studieprotokoll och resultat på offentliga webbplatser, så som clinicaltrials.gov  och  clinicaltrialsregister.eu.
Vi presenterar och publicerar data från våra kliniska prövningar vid vetenskapliga kongresser och i fackgranskade medicinska tidskrifter.

Från den 1 januari 2014 har AbbVie en process för att göra data och resultat från kliniska prövningar mer tillgängliga. Vi behandlar vetenskapliga förfrågningar från forskare och ger tillgång till avidentifierad patientdata, studiedata, och protokoll från studierna. Vi ger tillgång till synopsis av kliniska studierapporter efter godkännande av nya läkemedel av USAs och EUs tillsynsmyndigheter:  Studierapporter.

Effekt och säkerhet

Information om våra läkemedels effekt och säkerhet finns på Fass.se samt på förpackningsetiketter och bipackssedlar, tillgängliga för både patienter och vårdpersonal.

SE-ABBV-190013v2 Senast uppdaterad 2020-11-02