RS-virus

En virusinfektion som smittar lätt, varför det är extra viktigt att skydda de små och sköra barnen.

RS-virus

RS-virus, Respiratoriskt Syncytialvirus, är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids väldigt lätt, särskilt under vinterhalvåret (november till mars). RS-virus är en så kallad droppsmitta och överförs främst vid fysisk kontakt med någon som är infekterad, vanligast via händerna. RS-virus kan överleva i flera timmar på till exempel nappar, leksaker, handtag och kläder.

RS-virus smittar både barn och vuxna. I stort sett alla barn har vid tvåårsåldern haft en RS-virusinfektion någon gång. De flesta blir bara förkylda, men vissa barn är extra känsliga och för dem kan en RS-virusinfektion bli riktigt besvärlig med infekterade lungor. Hos barn under ett år är RS-virus den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion. Även äldre och individer med immunbrist kan drabbas av allvarlig sjukdom.

Symtom på RS-virus

För de flesta av oss passerar RS-virusinfektionen som en vanlig förkylning med snuva och hosta. Små barn kan även få svåra andningsbesvär, som kan märkas i form av snabb andning med pipande eller väsande andningsljud. Ibland kan man se att huden dras in i halsgropen och mellan revbenen när barnet andas in och ut. De kan även få en ansträngd hosta, ofta med mycket segt slem i näsa och luftrör.

Små barn behöver inte ha feber, men kan vara tröttare än vanligt och vill inte amma eller äta och dricka eftersom andningsbesvären tar mycket kraft. Man ska därför vara vaksam på nedsatt allmäntillstånd och uttorkning.

Läs mer om RS-virus

På rsvirus.se kan du läsa mer om hur du kan skydda barn från RS-virus och vilka barn som behöver skyddas lite extra.

Barn som bör skyddas lite extra från RS-virus

Vissa barn är extra känsliga och riskerar att bli allvarligt sjuka vid en RS-virusinfektion. Därför bör de skyddas från smitta så långt det är möjligt, framför allt under det första levnadsåret. Till barn i riskzonen hör nyfödda barn under sex månader, för tidigt födda barn, barn med försämrad lungfunktion, barn med medfött hjärtfel, barn med Downs syndrom och barn med neuromuskulära sjukdomar.

Förebyggande åtgärder för att minska smittorisken

Det är extra viktigt att minska smittorisken under vintermånaderna:

  • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten!
  • Undvika kontakt med förkylda barn och vuxna
  • Amma om du har möjlighet eller ge bröstmjölk i flaska
  • Ge barnet en rökfri miljö

Det finns ännu inte något vaccin mot RS-virus, men många läkemedelsstudier pågår i syfte att få fram ett effektivt vaccin som skulle kunna förhindra insjuknande i RS-virussjukdom.

För en liten grupp barn med komplicerande faktorer som gör dem extra känsliga så kan man förebygga en RS-virusinfektion med överförda antikroppar, en så kallad passiv immunisering. Det är den behandlande läkaren som gör den medicinska bedömningen om ett barn behöver ett sådant särskilt omhändertagande.

Symtomlindrande åtgärder vid RS-virusinfektion

Det är framför allt barn som är yngre än ett år eller barn som tillhör en riskgrupp (för tidigt födda barn, barn med försämrad lungfunktion, barn med medfött hjärtfel, barn med Downs syndrom och barn med neuromuskulära sjukdomar) som riskerar att bli ordentligt sjuka. Då kan du omgående behöva söka vård, liksom om barnet är trött och medtaget, har tungt att andas och/eller har hög feber.

Det finns ingen medicin som botar en pågående RS-virusinfektion.  I de flesta fall tillfrisknar barnet utan komplikationer, men du kan lindra symtomen genom att

  • Se till att barnet får i sig rikligt med vätska (bröstmjölk eller annan dryck) fördelat över flera tillfällen under dygnet
  • Höja huvudändan på barnets sovplats
  • Underlätta andningen med hjälp av nässpray med koksaltlösning, avsvällande näsdroppar som används enligt ordination eller försiktigt använda en nässug som finns att köpa på apoteket
  • Ge febernedsättande receptfria läkemedel som paracetamol eller ibuprofen, enligt de doser som rekommenderas om barnet är påverkat av feber, har svårt att sova och visar minskad aptit

I icke akuta lägen kan du dygnet runt kontakta Vårdguiden 1177, för att få råd. Ring nödnummer 112 vid akut sjukdom för ambulanstransport.

SE-ABBV-190009v2. Senast uppdaterad 2020-10-26.

Information om RS-virus finns på 8 språk

Ytterligare information

Vill du lära mer, utbyta erfarenheter samt ge och få stöd kring för tidigt födda barn och hjärtebarn, så kontakta till exempel Prematurförbundet och Hjärtebarnsfonden.