Virusinfektioner

Vi strävar efter att förbättra livet för sköra och utsatta personer som kan drabbas av virusinfektioner.

Vår verksamhet inom virusinfektioner fokuserar främst på förebyggande behandling mot RS-virus och behandling mot hepatit C.

Varje år insjuknar tusentals personer av RS-virus och hepatit C. Behandling med läkemedel mot hepatit C syftar till att helt göra sig av med virus och bota patienten eftersom risken för leverskador och levercancer minskar om man kan bli botad från sjukdomen. Ytterligare ett syfte med behandling är att minska risken för att sjukdomen sprids. 

Antalet smittade av RS-virus varierar från år till år, och majoriteten insjuknar vintertid. Det är främst barn som är yngre än ett år som kan bli ordentligt sjuka, och framför allt om barnet tillhör en riskgrupp till exempel spädbarn, för tidigt födda barn, barn med medfött hjärtfel eller lungsjukdom.

SE-ABBV-190008v2. Senast uppdaterad 2020-10-26.