Skip to main content

Virusinfektioner

Vi strävar efter att bota personer som drabbas av hepatit C och att utrota virussjukdomen.

Vår verksamhet inom virusinfektioner fokuserar främst på behandling mot hepatit C.

Varje år insjuknar fler än tusen personer av hepatit C. Behandling med läkemedel mot hepatit C syftar till att helt göra sig av med virus och bota patienten eftersom risken för leverskador och levercancer minskar om man kan bli botad från sjukdomen. Ytterligare ett syfte med behandling är att minska risken för att sjukdomen sprids.

SE-VHCV-220001v1. Senast uppdaterad 2022-05-04.