Skip to main content

Vårt sociala ansvar

Genom ett aktivt socialt engagemang i två delar;
Employee Volunteering och AbbVie Giving, så bidrar
vi ytterligare till vårt samhälle.

 

AbbVie giving

AbbVie i Sverige donerar pengar varje år till organisationer som bidrar till att förbättra livet för andra människor. Varje jul ger vi våra medarbetares julklappspengar till en av våra partners verksamhet. Bland annat har pengarna gått till inköp av uppsökarbilar till Convictus, en organisation som hjälper människor i utsatthet. Det är ett väldigt konkret exempel på hur vi kan bidra till bättre förutsättningar för många fler människor varje dag. 2021 gick julgåvan till BRIS, Barnens Rätt i Samhället, för deras viktiga arbete för barn och ungdomars hälsa, med extra behov under pandemin då efterfrågan om hjälp var så stor.

Sedan 2020 är vi månadsgivare till Ronald McDonald Barnfond så att alla sjuka barn ska erbjudas möjligheten att vara med sin familj då de vistas på ett sjukhus långt hemifrån.

 

2022 har vi gjort en extra donation för att stötta UNHCR och deras viktiga arbete på plats i Ukraina.

 

Employee Volunteering

Vi tror på att låta engagemang växa, och uppmuntrar medarbetare att arbeta ideellt inom ramen för ett flertal företagsövergripande initiativ. Vi samarbetar därför långsiktigt med flera utvalda organisationer för att tillsammans med dem bidra till det samhälle vi lever i.
Inom Employee Volunteering genomför vi varje år Möjligheternas Dag, vilket är vårt svenska initiativ inom ramen för Week of Possibilities som pågår runt om i hela världen en hel vecka.

2022 kunde vi återigen genomföra Möjligheternas Dag tillsammans med Ronald McDonald Barnfond och de fem familjehusen vars viktiga verksamhet gör livet lättare för svårt sjuka barn och deras familjer genom att erbjuda boende, ett hem, nära sjukhuset. Denna gång kunde vi göra praktiska insatser både inne och ute som att sätta upp hyllor, klippa häckar, rensa rabatter och stengångar, plantera nya blommor med mera. Dessutom bjöds de boende familjerna på lunch, vilket är uppskattat och skönt att slippa tänka på för i alla fall en dag.

Se film här från 2022 års Möjligheternas Dag som vi genomförde tillsammans med Ronald McDonald Barnfond

Se film här från 2021 års Möjligheternas Dag som vi genomförde tillsammans med Ronald McDonald Barnfond

2019 genomförde vi Möjligheternas Dag tillsammans med Ronald
McDonald Barnfond
 och den viktiga verksamhet de bedriver för att
göra livet lättare för svårt sjuka barn och deras familjer genom att erbjuda boende nära sjukhuset. AbbVies insatser gjordes över hela landet på de fem familjehus som finns vid de stora universitetssjukhusen. 

Se film här ifrån 2019 års Möjligheternas Dag som vi genomförde tillsammans med Ronald McDonald Barnfond.

2018 genomförde vi Möjligheternas Dag tillsammans med Cancerkompisar, ett samarbete där vi både utbildade cancerambassadörer och spred kunskap om den viktiga anhörigfrågan. 

 

Inga-Lill Lellky, grundare och ambassadör Cancerkompisar

2016 och 2017 genomförde vi dagen hos organisationen Convictus, en ideell förening som arbetar med hemlöshet, drogberoende och hälsa, och bidrog då med praktiska insatser på deras tre härbergen och hälsocenter i Stockholm. 
 

Engagerad AbbVie-medarbetare

SE-ABBV-220046v1. Senast uppdaterad 22-10-06.