Vårt sociala ansvar

Som en del i vårt samhällsansvar har vi valt att ta ett socialt ansvar för att bidra till vårt samhälle. Vi delar in vårt sociala ansvar i två delar; Employee Volunteering och AbbVie Giving. 

Vi tror på att låta engagemang växa, och uppmuntrar medarbetare att arbeta ideellt inom ramen för ett flertal företagsövergripande initiativ. Vi samarbetar därför långsiktigt med flera utvalda organisationer för att tillsammans med dem bidra till det samhälle vi lever i.
Inom Employee Volunteering genomför vi varje år Möjligheternas Dag, vilket är vårt svenska initiativ inom ramen för Week of Possibilities som pågår runt om i hela världen en hel vecka.

2021 kunde vi äntligen återigen genomföra Möjligheternas Dag tillsammans med Ronald McDonald Barnfond och de fem familjehusen vars viktiga verksamhet gör livet lättare för svårt sjuka barn och deras familjer genom att erbjuda boende, ett hem, nära sjukhuset. Denna gång var våra praktiska insatser som att klippa häckar, rensa rabatter och stengångar, plantera nya blommor med mera viktigare än någonsin eftersom pandemin gjort att sådant blivit eftersatt.  

Se film från 2021 års Möjligheternas Dag här som vi genomförde tillsammans med Ronald McDonald Barnfond.

2019 genomförde vi Möjligheternas Dag tillsammans med Ronald
McDonald Barnfond
 och den viktiga verksamhet de bedriver för att
göra livet lättare för svårt sjuka barn och deras familjer genom att erbjuda boende nära sjukhuset. AbbVies insatser gjordes över hela landet på de fem familjehus som finns vid de stora universitetssjukhusen. 

Se film från 2019 års Möjligheternas Dag här som vi genomförde tillsammans med Ronald McDonald Barnfond.

2018 genomförde vi Möjligheternas Dag tillsammans med Cancerkompisar, ett samarbete där vi både utbildade cancerambassadörer och spred kunskap om den viktiga anhörigfrågan.  

Se film från 2018 års Möjligheternas Dag här som vi genomförde tillsammans med Cancerkompisar.

2016 och 2017 genomförde vi dagen hos vår partner Convictus, en ideell förening som arbetar med hemlöshet, drogberoende och hälsa, och bidrog då med praktiska insatser på deras tre härbergen och hälsocenter i Stockholm. 

Se film från 2016 års Möjligheternas Dag här som vi genomförde tillsammans med Convictus.

Employee Volunteering

Inom ramen för Employee Volunteering ligger också vårt mångåriga initiativ Patients at Heart. Här får AbbVie-medarbetare möjlighet att möta människor som påverkas av sjukdom genom att erbjuda patientorganisationer praktisk hjälp med konkreta uppgifter som stärker deras verksamhet. Detta sker genom en rad olika projekt, allt ifrån att pärla armband tillsammans med Mag- och tarmförbundet till att arbeta som volontär för Spring för det Lilla Livet, ett lopp arrangerat av Lilla Barnets Fond. 

AbbVie Giving

AbbVie i Sverige som företag donerar pengar varje år. Varje jul ger vi, istället för julklappar till medarbetarna, pengarna till en av våra partners verksamhet. Bland annat har pengarna gått till nya uppsökarbilar till Convictus, och blev därmed ett väldigt konkret exempel på hur vi kan bidra till bättre förutsättningar till många människor varje dag. 2021 gick julgåvan till BRIS; Barnens Rätt i Samället för deras viktiga arbete för barn och ungdomars hälsa.
Vi donerar också pengar till fonder inom våra terapiområden. Exempel är Blodcancerfonden, Hjärtebarnsfonden och Mag-tarmfonden.

Här kan du även läsa mer om vilka samarbeten och projekt AbbVie driver och stöttar globalt.

SE-ABBV-190013 v2. Senast uppdaterad 2021-12-22.