Skip to main content

Vårt samhällsansvar

Att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom handlar om mer än att forska fram innovativa läkemedel. Det handlar om samhällsansvar, både lokalt och globalt. Vårt ansvarsarbete inbegriper samhälle, människa och miljö.

Det behövs mer än läkemedel

AbbVie vill bidra till en hållbar framtid för hälso- och sjukvården i Sverige. Därför lägger vi på AbbVie i Sverige stor vikt vid vårt ansvar som företag. Grundläggande är att vi följer vår branschorganisation LIFs etiska regelverk samt att vi behandlar våra medarbetare, samarbetspartners och leverantörer med respekt. Alla AbbVies medarbetare förväntas agera i enlighet med uppförandekoden (Code of Conduct) som står för våra värderingar och normer och är grunden till vårt företags etik- och följsamhetsprogram. Vår uppförandekod genomsyrar vårt dagliga arbete och beslut. Läs mer här

Som en del i vårt samhällsansvar har vi valt att ta ett socialt ansvar och bidra till det lokala samhälle vi är en del av. Vi har ett aktivt program för vårt sociala engagemang som du kan läsa om mer här: socialt ansvar

Våra miljöinitiativ hjälper till att skydda vår planet och bidrar till en hållbar utveckling. I allt vi gör, från forskning, produktion, distribution till att våra läkemedel når patienten, arbetar vi aktivt med att minska miljöpåverkan. Läs mer om vårt miljöarbete här: miljöansvar

Vi bidrar även aktivt till FNs plan för en bättre värld, Agenda 2030. Läs mer om vårt bidrag och vår kampanj #BliMålmedveten

SE-ABBV-220045v1. Senast uppdaterad 22-04-27