Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara
vårdlösningar mot svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.  
Vi vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum.

Ungt företag med lång erfarenhet

AbbVie bildades 2013 då Abbott omstrukturerade sin verksamhet och knoppade av biopharmadelen som blev ett eget företag med ett nytt namn: AbbVie. Namnet AbbVie länkar samman vårt förflutna med 125 års erfarenhet från klinisk forskning och utveckling gemensamt med Abbott, och vår framtid med fokus på att förbättra liv, ”Vie”. Vi gör det med ett långsiktigt engagemang som en ansvarsfull samhällsaktör, med en hög ambition inom etik, integritet, miljö och kvalitet.

Vi satsar omfattande resurser på forskning och utveckling inom fyra huvudområden där vi har lång erfarenhet och där vi är övertygade om att vi kan göra skillnad för ännu fler människor i framtiden; 
immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar.

Vi är ett av de ledande företagen inom immunologi med mer än 20 års erfarenhet av biologiska läkemedel. Vårt fokus inom immunologi är effektiva behandlingar inom inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar.

Neurologi är ett annat område där vi varit verksamma under lång tid, främst inom Parkinsons sjukdom. I vår forskningsportfölj finns flera intressanta substanser med effekt mot andra neurologiska sjukdomar, bland annat Alzheimers sjukdom.

Inom onkologi utforskar vi ett flertal substanser, bland annat inom blod-, hjärn- och lungcancer.

Vår verksamhet inom virologi fokuserar främst på RS-virus och behandling mot hepatit C.

Se film om AbbVie här:

We are AbbVie

SE-ABBV-190013v1 Senast uppdaterad 2020-09-10