Psoriasis Home

En e-hälsolösning med syfte att öka delaktighet och förbättra behandlingsresultat.

Psoriasis Home är en mobil tjänst under utveckling som underlättar uppföljningen av behandlingseffekter, livsstilsförändringar,
riskfaktorer och samsjuklighet vid psoriasis, och ökar därmed möjligheten att nå de uppsatta behandlingsmålen.

Med Psoriasis Home gör patienten själv en skattning av sina symtom i en app. Appen ger även möjlighet att svara på frågor om andra symtom och levnadsvanor, och kan också användas för att screena samsjuklighet.

Våra samarbetspartners är svensk hälso- och sjukvård samt e-hälsoföretaget ADDI Medical.

 

SE-ABBV-190013v1 Senast uppdaterad 2019-06-05