IBD Home

Patientstyrd monitorering för ökad frihet med bibehållen kontroll.

Mobillösning ger enklare vardag för patienter

Med IBD Home kan patienten själv göra en bedömning av sina symtom och mäta inflammationsgraden i sin tarm med hjälp av en smartphone och ett hembaserat test. Testet ger patienten information om aktuell sjukdomsaktivitet, samtidigt som vårdgivaren får ett bättre underlag för att kunna ge rätt patient rätt omhändertagande, vid rätt tid. Möjligheten att följa och dela sin sjukdomsinformation ökar både trygghet och frihet och ger patienten bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation.

Våra samarbetspartners är Telia, svensk hälso- och sjukvård, patientrepresentanter, Mag- och tarmförbundet, det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet SWIBREG samt företaget bakom det hembaserade kalprotektintestet; Bühlmann.

Ta del av filmer nedan:

Telia IBD Home - möjlighet till rätt vård av rätt patient i rätt tid.

Håll koll på din IBD – med hjälp av din telefon och IBD Home.

SE-ABBV-190013v2 Senast uppdaterad 2020-11-02