Skip to main content

Dermatologi Home

En e-hälsolösning med syfte att öka delaktighet och förbättra behandlingsresultat, vid såväl psoriasis och atopisk dermatit.

Dermatologi Home är en mobil tjänst som underlättar uppföljningen av behandlingseffekter, livsstilsförändringar, riskfaktorer och samsjuklighet vid såväl psoriasis och atopisk dermatit, och ökar därmed möjligheten att nå de uppsatta behandlingsmålen.

Via en applikation i sin smartphone gör patienten egenuppföljning utifrån en individuellt framtagen aktivitetsplan med direkt återkoppling från vården. Den schemalagda planen visar på vilka aktiviteter och vilken behandling som ska följas över tid. Med Dermatologi Home kan patienterna i hemmamiljö besvara de skattningsformulär som ligger till grund för behandlingen men även få påminnelser om när det till exempel är dags att ta sin medicin eller ta labprover. Appen ger även möjlighet att svara på frågor om andra symtom och levnadsvanor, och kan också användas för att screena samsjuklighet. Uppföljningen av inrapporterade data baseras på Socialstyrelsen nationella riktlinjer och de senaste behandlingsrekommendationerna från Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV).

Våra samarbetspartners är svensk hälso- och sjukvård samt e-hälsoföretaget ADDI Medical.

SE-ABBV-220059v1 Senast uppdaterad 2022-04-28