Elsa

En e-hälsolösning inom reumatoid artrit (RA) med syfte att skapa bättre förutsättningar för egenvård och ökad livskvalitet

 

Elsa – för färre och friskare med kronisk sjukdom! 

Målsättningen med Elsa är att ge personer med reumatoid artrit (RA) verktyg för att på egen hand kunna påverka sin hälsa och må bättre. I den mobila appen kan användaren logga allt från symptom, levnadsvanor, behandling till välbefinnande och också välja att dela den informationen med vårdpersonal inför eller under sitt besök.  Genom möjligheten att följa sin sjukdom över tid och se vilken påverkan levnadsvanor och behandling kan ha på den lär man sig att se mönster och samband som kan bli vägen till ett friskare liv.

Idag ligger fokus på användare med RA, men målet är att alla med kronisk sjukdom ska må så bra som möjligt. Syftet är att göra aktuell forskning tillgänglig för personer påverkade av kronisk sjukdom på ett pedagogiskt och användbart sätt. Det handlar bland annat om att lyfta fram fakta som förklarar hur olika levnadsvanor kan förbättra behandlingseffekten. För att kunna erbjuda ett verktyg som bygger på vetenskapliga data och de senaste forskningsrönen är Elsa stolta över att samarbeta med flera forskningsinstitut i Sverige, som Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och Linköpings Universitet samt andra institut i både Norden och Europa. Man har även ett mycket givande samarbete med patientorganisationer Unga Reumatiker och Reumatikerförbundet för att Elsa ska vara och förbli ett så bra verktyg som möjligt för personer med dessa diagnoser. 

I sin strävan att förbättra livet för personer som påverkas av sjukdom, har AbbVie valt att samarbeta med Elsa. Samarbetet innebär att
patienter som fått något av AbbVies läkemedel inom reumatologi förskrivet av sin läkare, har tillgång till viktig information om sitt läkemedel i en specifik del av Elsa. AbbVie ansvarar för innehållet i dessa delar, men har i övrigt ingen påverkan på övrig funktionalitet eller innehåll i den mobila appen.  

Läs mer på Elsas hemsida.

SE-IMM-200008 v1. Senast uppdaterad 2020-10-14.