Skip to main content

På forskningsfronten inom immunologi

Chefen för AbbVies forskning inom immunologi, Lisa Olson, delar sin syn på hur nästa generations banbrytande behandlingar av autoimmuna sjukdomar ska se dagens ljus.


”Jag blir inspirerad när jag hör patienter berätta om hur deras liv har förändrats genom innovativa behandlingar.”

Lisa Olson, vice president, discovery, Immunology Site Head, Worcester
 

I dag är intresset väldigt stort för personligt anpassad behandling. Vad händer där inom immunologi?

Under min livstid har personligt anpassad behandling gått från att vara ett outvecklat koncept till att ha en central roll inom cancervården. På immunologi-sidan befinner vi oss ännu bara i startgroparna. Jag ser framför mig att det i framtiden kommer att finnas ett brett utbud av behandlingar för varje sjukdom, och ett diagnoskit som läkare kan använda för att hitta den bästa lösningen för varje patient.

Det finns ett verkligt behov av, personligt anpassad behandling, av immunmedierade sjukdomar som reumatoid artrit (RA) och Crohns sjukdom. Ungefär 30 procent av patienterna med RA svarar inte på anti-TNF-läkemedel, vilket betyder att deras sjukdom är annorlunda på något sätt. Det är någonting annat som driver sjukdomen, och vi behöver förstå vad det är. 

Hur arbetar AbbVie för att hitta vad som driver dessa sjukdomar?

En sak AbbVie har gjort är att gå samman med nio andra läkemedelsföretag, myndigheterna National Institutes of Health och Food and Drug Administration plus flera ideella organisationer i ett samarbete för att främja en snabbare utveckling av läkemedel, Accelerating Medicines Partnership.

Genom att analysera blod- och vävnadsprover från patienter med RA och SLE (systemisk lupus erythematosus) hoppas vi kunna hitta skillnader mellan de RA-patienter som svarar på behandling och de som inte gör det. Samtidigt hoppas vi få en bättre förståelse på systemnivå av sjukdomsmekanismerna för både RA och SLE. Det övergripande målet för samarbetet är att öka utbudet av diagnos- och behandlingsmetoder för patienterna och dessutom göra det både snabbare och billigare att ta fram dem. 

Vilka strategier används för att få sjukdomen att gå tillbaka?

För att verkligen få sjukdomen att gå tillbaka, full remission, tror vi att det behövs en kombination av behandlingar. Immunmedierade sjukdomar kan vara väldigt komplexa och drivs ofta av flera samverkande mekanismer, så det är troligt att vi måste hämma flera processer i kroppen för att uppnå full effekt. Genom att kombinera två typer av hämmare ökar man potentialen för att behandlingen ska bli effektiv.

” Jag blir inspirerad när jag hör patienter berätta om hur deras liv har förändrats genom innovativa behandlingar.” 
Lisa Olson, vice president, Immunology discovery

Vilka nya tekniker utforskar ni på AbbVie?

Vi undersöker bland annat tekniker som antikropps-konjugat som gör det möjligt att få en mer exakt påverkan på immunsystemet. Teorin är att koppla en antikropp till ett immunhämmande läkemedel och på så sätt skapa en målsökande missil i kroppen som bara riktas mot immunceller som missköter sig.

Till exempel är steroider (olika sorters kortison) välkända och effektiva läkemedel som används för att behandla immunmedierade sjukdomar, men kroppen tolererar inte höga doser av steroider. Med ett konjugat som består av en antikropp plus en steroid skulle vi kunna rikta in oss på de immunceller som är överaktiva. Antikroppen skulle kunna hitta och ta sig in i pro-inflammatoriska celler, släppa ifrån sig steroiden och därmed släcka cellen som med en lysknapp.

Våra forskare testar även gränserna för vår plattform med ett immunglobulin med dubbel variabel domän, DVD-Ig™, för att försöka förstärka behandlingseffekten genom att leverera två antikroppar i ett enda läkemedel. De här läkemedlen ger potential att erbjuda patienterna en kombinationsattack mot två reaktionsvägar i kroppen som vi vet har betydelse för flera inflammatoriska sjukdomar.

Vad är det som inspirerar dig och teamet hos AbbVie?

Jag blir inspirerad när jag hör patienter berätta om hur deras liv har förändrats genom innovativa behandlingar. Det är det jag bär med mig när jag går genom vårt biologiska forskningscentrum i Worcester i Massachusetts.

Och det är med dem i tankarna som vi fortsätter arbeta för att hitta nästa stora framsteg inom forskningen som kan leda till behandlingar av fler sjukdomar.

Jag är väldigt glad över att kunna berätta att vi har mängder av spännande potentiella behandlingar på gång som skulle kunna förverkliga den visionen.

Referenser

Rubbert-Roth, Andrea et al. Treatment options in patients with rheumatoid arthritis failing initial TNF inhibitor therapy: a critical review. Arthritis Res Ther. 2009; 11(Suppl 1): S1.

SE-IMM-220018v1. Senast uppdaterad 2022-04-28