Skip to main content

Att se klart: En framtid om behandling vid psoriasis

När forskare nystar i immunsystemets mysterier uppdagas nya sätt som kan göra det möjligt att hjälpa patienter ännu bättre i framtiden.


Light micrograph of a section through skin affected by psoriasis, a chronic skin disease causing inflammation and scaly lesions. Source: Biophoto Associates/Science Photo Library
 

Att hitta ett sätt att behandla kärnan i psoriasis

Låt mig påminna dig om hur behandlingen mot psoriasis var när jag började arbeta med sjukdomen, säger Kristian Reich, dermatolog och professor vid Dermatologikum i Hamburg, Tyskland.
– Patienter tillbringade då tre, fyra veckor på sjukhus två, tre gånger per år. Och vad kunde vi erbjuda dem?

För bara 20 år sedan fanns inga bra lösningar för patienter med svår psoriasis. Majoriteten av patienterna blev inte tillräckligt hjälpta av de behandlingar som fanns att tillgå, och det fanns ingenting som kunde påverka sjukdomen i grunden.

Forskare visste att psoriasis var mer än en hudsjukdom. Att problemet kom från ett fallerande immunsystem som skickade fel signaler som fick hudcellerna att tillväxa för snabbt.

Men deras förståelse för vad som gått snett i den inre kommunikationen var inte helt tydlig. Det var som att öppna huven på en bil, se motorn inuti men inte veta exakt hur allt hänger ihop.

De behövde helt enkelt en manual för att kunna undersöka problemen och fixa det som gått sönder.

Jakten på en bättre måltavla

Tidigt 2000-tal började forskare hitta fler och fler svar på vad som är kärnproblemet vid psoriasis. De hade identifierat ett specifikt protein som spelade en roll i kroppens immunsvar, och det hade sporrat utvecklingen av nya biologiska läkemedel.

Biologiska läkemedel är en sorts behandling som adresserar felen i immunsystemet, inte med breda penseldrag, utan på ett målinriktat sätt med fokus på sjukdomens grundorsaker.

Med dessa nya läkemedel började många patienter se en förbättring i sin sjukdom. Det motiverade också forskare att fördjupa sin kunskap ännu mer för att kunna ge än bättre hjälp för människor med psoriasis.

Resan från 75 till 100

– Varje gång jag frågar mina psoriasispatienter vad de vill uppnå svarar de ”jag vill inte längre behöva se min sjukdom”, Säger Kristian Reich, dermatolog och professor vid Dermatologikum i Hamburg, Tyskland.

Men vad betyder det, att inte se sin sjukdom? Läkare använder ett mått som kallas PASI (Psoriasis Area and Severity Index) för att kategorisera hur patienter svarar på behandling. PASI 50 står för en 50-procentig förbättring av plack och fjälligheter, PASI 75 indikerar en 75-procentig förbättring och PASI 90 motsvarar en 90-procentig förbättring.

– Nu kan så många patienter faktiskt nå PASI 75, så målet har börjat bli PASI 100, en 100-procentig förbättring i hudproblem vid psoriasis, säger Marek Honczarenko, läkare, PhD och global utvecklingschef inom immunologi på AbbVie.

För att nå dit arbetar forskare på AbbVie hårt för att förstå hur immunsystemet fungerar, och därmed kunna hitta nya måltavlor som skulle kunna leda till psoriasisbehandling med andra verkningsmekanismer.

Oavsett vilken del av immunsystemet de utforskar så är det möjligheten att uppnå PASI 100 – en helt utläkt hud vid psoriasis – som
motiverar forskarna att leta vidare efter nya möjligheter, och ställa sig
frågan – vad kommer härnäst?
 


VAD ÄR PASI? Står för Psoriasis Area and Severity Index och är ett mått för att bedöma svårighetsgraden av psoriasis. Måttet tar hänsyn både till fläckarnas utseende och utbredning på kroppen. 
 

Nästa utmaning: Att stoppa sjukdomen innan den startar

Medan många forskare försöker hitta den behandling som skulle kunna ge psoriasispatienter helt utläkt hud finns andra forskare som arbetar för en ännu mer ambitiös plan: att stoppa sjukdomen.

– I framtiden skulle vi vilja kunna stoppa sjukdomen tidigt, och om möjligt helt förebygga psoriasis. Vårt mål är förebyggande, och i förlängningen botande behandling, säger Honczarenko.

– För att nå dit behöver vi förändra inställningen till hela området. Vi behöver arbeta mer med diagnostik och möjligheten att kunna förutse hur patienter svarar på tillgängliga behandlingar. Om vi lyckas en dag, skulle det vara fantastiskt för patienter, och verkligen visa på styrkan som finns i precisionsmedicin.

SE-IMMD-220004v1. Senast uppdaterad 2022-04-28