Skip to main content

VR-doktorn

Ger patienter möjlighet att få ett bättre läkarbesök.

Ur patientens perspektiv

Med VR-doktorn kan personer som lever med en livslång sjukdom få hjälp att förbereda sig inför sitt nästa läkarbesök, så att det kan bli så bra som möjligt. VR-doktorn är en digital plattform med filmer som tar sin utgångspunkt från hur patienter vill bli bemötta i sitt läkarbesök, patientlagen och visar vilka delar som ska ingå i ett optimalt vårdbesök för ökad delaktighet över tid. Det finns även utbildningsfilmer om några inflammatoriska sjukdomar. 

Se filmen VR-doktorn – ur patientens perspektiv.

VR-doktorn – ur patientens perspektiv.

På vår YouTube-kanal kan du se filmerna Resan i kroppen:

På vår YouTube-kanal kan du se filmerna:
Resan i kroppen (Ledgångsreumatism)
Resan i kroppen (Psoriasis)
Resan i kroppen (Inflammatorisk tarmsjukdom)

Filmerna är gjorda i 360°-format vilket innebär att du antingen kan titta på dem som vilken film som helst eller med VR-glasögon.
Vill du titta på dem i VR-glasögon med din mobil måste du ha YouTube appen installerad. Klicka på den lilla glasögonikonen i filmspelaren.

 

Läs mer på: vrdoktorn.se

Samarbetspartners: Cambio samt patientföreningarna Stolta Magar, Ung med Psoriasis och Unga Reumatiker.

SE-IMM-220038 v1 Senast uppdaterad 22-07-01.