Skip to main content

Elsa

Ett patientstyrt verktyg för ökad sjukdomskunskap
och hälsa inom reumatoid artrit.

Bättre kontroll och välmående genom livsloggning

Med Elsa ges personer med reumatisk diagnos möjlighet att få ökad kunskap och bättre kontroll av sin sjukdom. Elsa är en app, där patienterna loggar sina vanor och symtom, och därmed bättre kan förstå vilka val som kan påverka deras sjukdom och välmående. I appen kan de också ta del av erfarenheter från andra som lever med RA. Genom att följa sin sjukdom över tid finns det möjlighet att se hur levnadsvanor och behandling påverkar och på så sätt upptäcka mönster och samband som kan leda till ett mer välmående liv.

Elsa samarbetar med flera forskningsinstitut i Sverige, som Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och Linköpings Universitet samt andra institut i Norden, Europa och USA för att säkerställa att verktyget bygger på vetenskapliga data och de senaste forskningsrönen. Samarbetet med patientorganisationerna Unga Reumatiker och Reumatikerförbundet är viktigt för att vara  ett bra och användarvänligt verktyg.

Samarbetspartners: Elsa samskapas av patienter, vård, akademi och näringsliv. AbbVie ansvarar för innehållet i modulen för AbbVies läkemedel inom reumatologi, men övrigt innehåll ansvarar Elsa Science för utan påverkan från AbbVie.

Läs mer på Elsas hemsida.

SE-IMM-220036 v1. Senast uppdaterad 2022-07-01.