Skip to main content

AbbVie anser

Det finns många spännande saker som vi tycker är värda att berätta och dela. Här kan du ta del av våra åsikter i viktiga frågor samt andra inspirerande händelser.

Ämnen som engagerar oss

Som ett viktigt led i att samskapa lösningarna med flera aktörer i samhället tror vi på att visa var vi står i viktiga frågor. Vi tror på att våga uttrycka våra åsikter; att i både ord och handling leva våra värdeord: Människor. Medkänsla. Möjligheter.

AbbVie är ett av de forskande företag i världen som lägger mest resurser på att hitta lösningar på svåra sjukdomar. Det vill vi göra både genom vår forskning, och de samarbeten vi är engagerade i för att i förbättra vården i de länder där vi är verksamma. Våra fokusområden är: immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar.

Under vinjetten AbbVie anser  finns ämnen som engagerar oss – hoppas det engagerar även er. Följ oss gärna på twitter @abbvie_se samt på facebook @AbbVieSverige. Fler engagerande berättelser kan du även ta del av via vår YouTube-kanal.

SE-ABBV-220038v1. Senast uppdaterad 2022-04-28