AbbVie anser och våra berättelser

Det finns många spännande saker som vi tycker är värda att berätta och dela. Här kan du ta del av vetenskap, patienters berättelser, våra forskares berättelser, våra åsikter i viktiga frågor samt andra inspirerande händelser.

Ämnen och berättelser som engagerar oss

Som ett viktigt led i att samskapa lösningarna med flera aktörer i samhället tror vi på att visa var vi står i viktiga frågor, och vad vi brinner för att förbättra. Vi tror på att våga uttrycka våra åsikter och förmedla våra berättelser. Att i både ord och handling leva våra värdeord: Människor. Medkänsla. Möjligheter.

AbbVie är ett av de forskande företag i världen som lägger mest resurser på att hitta lösningar på svåra sjukdomar. Det vill vi göra både genom vår forskning, och de samarbeten vi är engagerade i för att i förbättra vården i de länder där vi är verksamma. Våra fokusområden är: immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar.

Under vinjetten AbbVie anser och våra berättelser finns texter om ämnen som engagerar oss – hoppas det engagerar även er. Följ oss gärna på twitter @abbvie_se samt på facebook @AbbVieSverige. Fler engagerande berättelser kan du även ta del av via vår YouTube-kanal.

SE-ABBV-190013v2 Senast uppdaterad 2021-09-17