Information om COVID-19

AbbVies fokus ligger på att skydda våra medarbetares
hälsa samtidigt som vi säkerställer tillverkning av våra läkemedel till de personer som har behov av våra mediciner.

Information om covid-19

Covid-19 fortsätter att ha en stor inverkan på hela vårt samhälle, inte minst på sjukvården och de som direkt blir drabbade av sjukdomen. AbbVie arbetar proaktivt för att medverka till att lösa denna globala hälsoutmaning. Vårt engagemang och insatser är först och främst inriktade på hälsa och säkerhet för våra medarbetare, vårdpersonal och patienter, men vi gör även insatser för samhället i stort. 

Vi stödjer och samarbetar med utvalda globala hälsomyndigheter och institutioner kring kliniska studier och grundläggande forskning relaterad till covid-19. 

Klinisk forskning relaterad till covid-19

AbbVie arbetar proaktivt för att medverka till att lösa denna globala hälsoutmaning. Vi samarbetar med myndigheter i flera länder för att undersöka effekt och säkerhet kring experimentella behandlingar av covid-19. 

Vi har anslutit oss till Innovative Medicines Initiative för att stödja forskning och upptäckt av riktade mediciner mot covid-19. Vi är också engagerade i WHO:s Solidarity-studie, som är den största officiella ansträngningen för att utvärdera terapeutiska alternativ för patienter med covid-19. 

Tillverkning och tillgång till våra läkemedel

Vi har kontinuerliga uppföljningar gällande vår produktion för att säkerställa att våra patienter fortsatt kan få tillgång till sina livsnödvändiga mediciner. Vi har även kunnat påskynda tillverkningen inom några områden där det finns ett ökat behov. Vi har levererat de läkemedel som svenska staten har efterfrågat för att fylla på i Sveriges beredskapslager.

Donationer

Förutom att donera förfrågad medicin till behövande länder och till studier, så har vi donerat 35 miljoner dollar för att stötta vård, patienter och samhällen som har drabbats av covid-19. Av dessa pengar är 5 miljoner dollar avsatta för en nyinstiftad global covid-19-fond, där även svenska organisationer kan ansöka om ekonomiskt stöd. Fonden syftar till att stötta ideella organisationer som gör insatser direkt relaterade till covid-19.

I Sverige har vi även valt att göra en större donation till BRIS, Barnens Rätt i Samhället. Trycket på BRIS är extra högt just nu med många barn som är utsatta för mer bråk hemma, svår ensamhet när isoleringen blir norm och utmaningar att kunna stötta alla barn som behöver hjälp. Vi hoppas att vårt bidrag kan göra det möjligt för fler barn att få kontakt och stöd från en kurator.

Stödja vårdpersonal

Vi finns tillgängliga för alla som jobbar i vården och har frågor om covid-19 kopplat till våra läkemedel, eller andra frågor om våra läkemedel. Vi har tillfälligt upphört med interaktioner med hälso-och sjukvården eftersom de i denna tid måste fokusera på att ta hand om alla behövande patienter. 

Skydda våra medarbetare

Vi fokuserar på att säkerställa våra medarbetares säkerhet och hälsa samtidigt som vi fortsätter att tillverka de viktiga mediciner som så många människor har ett medicinskt behov av. Vi försöker bidra tillatt bromsa spridningen av covid-19 genom att alla medarbetare som kan arbeta hemifrån gör det. För de medarbetare som behöver vara på en AbbVie-anläggning har vi vidtagit omfattande åtgärder för att begränsa exponeringsrisken och hålla våra arbetsplatser så säkra som möjligt. 

Kliniska prövningar

Vi upprätthåller den pågående prövningsverksamheten så mycket som det går. Vi bevakar konstant läget och vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda patienter, sjukvårdspersonal och våra medarbetare som arbetar med kliniska prövningar.

Tillsammans ska vi klara Sverige

Samverkan mellan länder och olika samhällsaktörer har aldrig varit viktigare än under covid-19-pandemin. I filmerna berättar Linn Mandahl, VD på AbbVie Skandinavien, om hur vi på AbbVie har säkrat tillgången till våra livsviktiga läkemedel till svenska patienter.

Snabb hjälp längs vägen.

Berättelser från kulisserna.

SE-ABBV-200014 v1 Senast uppdaterad 2021-01-08