Skip to main content

Samskapande mot ett gemensamt mål

Världen står inför stora utmaningar. Därför har FN utvecklat en plan med 17 globala mål, Agenda 2030, för hur vi tillsammans kan göra världen bättre. Vi bidrar till flera av dessa mål.

Samskapande mot ett gemensamt mål  - tilllsammans löser vi dagens och framtidens hälsoutmaningar. Se Victor berätta om hur vi samskapar med en rad olika aktörer och ökar värdet för patienter, vården och samhället. 

SE-ABBV-230055v1. Senast uppdaterad 2023-06-21.