Skip to main content

Ett vinnande kulturrecept

Världen står inför stora utmaningar. Därför har FN utvecklat en plan med 17 globala mål, Agenda 2030, för hur vi tillsammans kan göra världen bättre. Vi bidrar till flera av dessa mål.

Ett vinnande kulturrecept - vi arbetar för att bli världens och Sveriges bästa arbetsplats eftersom vi är övertygade om att välmående medarbetare skapar välmående affärer och då har vi större möjlighet att lyckas med vårt mål för att förbättra livet för människor som påverkas av svår sjukdom. Se Theresia berätta varför 96 procent av våra medarbetare känner sig stolta över att jobba på AbbVie.

SE-ABBV-230054v1. Senast uppdaterad 2023-06-21.