Skip to main content

AbbVie Home – digitalt när det passar, fysiskt när det behövs

Världen står inför stora utmaningar. Därför har FN utvecklat en plan med 17 globala mål, Agenda 2030, för hur vi tillsammans kan göra världen bättre. Vi bidrar till flera av dessa mål.

AbbVie Home – digitalt när det passar, fysiskt när det behövs - AbbVie samskapar eHälsolösningar med olika partners för att öka människors hälsa och livskvalitet. Se Mia berätta om hur digifysisk vård kan engagera personer som påverkas av sjukdom till att bli medskapare i sin hälsa och samtidigt frigöra vårdens resurser. 

SE-ABBV-230047v1. Senast uppdaterad 2023-06-19.