Skip to main content

Medskapande ger ökad kraft

Världen står inför stora utmaningar. Därför har FN utvecklat en plan med 17 globala mål, Agenda 2030, för hur vi tillsammans kan göra världen bättre. Vi bidrar till flera av dessa mål.

Medskapande ger ökad kraft - människor som påverkas av svår sjukdom kan ofta leva ett bra liv om de får vara medskapare i sin egen hälsa. Se Magnus berätta hur vi samskapar med patienter och närstående. 

SE-ABBV-230048v1. Senast uppdaterad 2023-06-19.