Trygg tillgång till läkemedel

Världen står inför stora utmaningar. Därför har FN utvecklat en plan med 17 globala mål, Agenda 2030, för hur vi tillsammans kan göra världen bättre. Vi bidrar till flera av dessa mål.

Världen står inför stora utmaningar. Därför har FN utvecklat en plan med 17 globala mål, Agenda 2030, för hur vi tillsammans kan göra världen bättre. Vi på AbbVie bidrar till att uppnå flera av dessa mål.

Trygg tillgång till läkemedel -  läkemedel behövs nästan alltid för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Se vår vd Linn berätta hur vi säkerställer att läkemedel finns tillgängliga när patienterna behöver dem. 

SE-ABBV-210027v1. Senast uppdaterad 2021-07-01.