Skip to main content

Informationsinsamling

Ikraftträdandedag 22.12.2015

Information till hälso- och sjukvårdspersonal samt externa experter och opinionsledare

AbbVie samlar in information, inklusive personuppgifter kopplade till hälso-och sjukvårdspersonal, externa experter samt opinionsledare med vilka AbbVie har en arbetsrelaterad eller affärsmässig relation.  Personuppgifterna hanteras av AbbVies system med syftet att möjliggöra regulatoriska rapporteringsskyldigheter, fastställa ersättningsnivåer, hantera tjänster och relationer, hantera betalningar och besvara frågor i enlighet med rådande lagstiftning. AbbVies system innehåller grundläggande personuppgifter så som namn, titel, yrkestillhörighet och kontaktuppgifter, samt information om tidigare och pågående aktiviteter mellan AbbVie, hälso-och sjukvårdspersonal, externa experter och opinionsledare. AbbVie sparar alla personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med rådande lagstiftning och standard. AbbVie kan komma att överföra personuppgifter om dig till andra AbbVie-kontor runt om i världen, inklusive USA och andra länder som kanske inte har samma krav på skydd för personuppgifter som Sverige. AbbVie-kontor runt om i världen är dock skyldiga att skydda och hantera personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med den här informationen, aktuella AbbVieregelverk och tillämpbara lagar.

Hälso- och sjukvårdspersonal, externa experter och opinionsledare har
rätten att kostnadsfritt få information om de uppgifter vi lagrar om
dig samt att ändra eller radera personuppgifter lagrade i AbbVies
system. Vid en sådan förfrågan, vänligen kontakta oss via följande
e-postadress: info@abbvie.se