Människor. Medkänsla. Möjligheter.

Vårt mål är att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.

Allergan är nu en del av AbbVie. Tillsammans skapar vi framtidens innovationer – och förbättrar liv idag.

Följ oss på våra sociala medier:

AbbVies fokus ligger på att skydda våra medarbetares hälsa samtidigt som vi säkerställer tillverkning av våra läkemedel till de personer som har behov av våra mediciner.

Hur kan vi tillsammans lösa framtidens hälsoutmaningar?

Vi flyttar fram gränsen för vad som kan uppnås med medicinsk behandling

Vårt samhällsansvar inbegriper samhälle, människa och miljö

SE-ABBV-190013v2 Senast uppdaterad 2021-03-25