Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

UVEIT

Uveit är ett begrepp som omfattar ett flertal inflammationstillstånd i ögats druvhinna (uvea). Inflammationen och de komplikationer som den kan leda till orsakar skador på ögats vävnader som kan ge nedsatt syn eller i vissa fall blindhet.


vad är icke-infektiös uveit?

Inflammationen klassificeras som icke-infektiös om den inte orsakas av en infektion. De olika typerna av icke-infektiös uveit kan indelas i fyra grupper beroende på vilken del av ögat som drabbats: främre, intermediär och bakre uveit samt panuveit.


vem blir sjuk och varför?

Uveit kan uppkomma i alla åldrar, men är vanligast bland personer i arbetsför ålder, oftast mellan 20 och 65 år. De främsta riskfaktorerna för uveit är ärftliga anlag, infektioner, systemiska immunmedierade/
inflammatoriska sjukdomar, tidigare ögontrauma och rökning. Upp till 50 procent av de patienter som har icke-infektiös uveit har också en diagnostiserad autoimmun sjukdom, till exempel SLE (Systemisk lupus erythematosus), Ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) eller inflammationer i tarmen.

Autoimmunitet orsakas av att vårt immunförsvar reagerar och beter sig felaktigt. Exakt varför en autoimmunitet uppstår är inte klart. Ärftlighet är en förklaring, men inte den enda. En infektion kan vara det som utlöser en autoimmun sjukdom.


hur diagnostiseras och upptäcks uveit?

Uveit kan ge dimsyn eller nedsatt syn, ögat blir rött och värker, man blir ljuskänslig och upplever “flugor” eller prickar i synfältet. Många symtom vid uveit är en direkt följd av inflammationen, men vissa kan uppstå till följd av komplikationer på grund av exempelvis glaukom (grön starr) eller näthinneavlossning. Diagnostik av uveiter (främre och bakre), liksom behandling och uppföljning, sker på ögonklinik. Vid misstanke om uveit ska patienten alltid remitteras till ögonspecialist.


vad finns det för behandling av uveit?

Trots de biverkningar och komplikationer som kan uppstå vid långtidsanvändning av kortikosteroider utgör dessa grunden i behandlingen av ögoninflammation i samband med icke-infektiös uveit. Långvarig användning av steroider kan ge ett flertal biverkningar, bland annat glaukom (grön starr) och katarakt (grå starr).

Nya behandlingsalternativ håller på att utvecklas som kommer att ge nya möjligheter att behandla icke-infektiös uveit.


SEOTH160329b

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.