Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Ulcerös kolit

IBD (Inflammatory bowel disease eller inflammatorisk tarmsjukdom) är ett samlingsnamn för mag- och tarmsjukdomarna ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom. Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna tarmslemhinnan i änd- och tjocktarm och är vid sidan av Crohns sjukdom den vanligaste kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen i Sverige. Varje år insjuknar cirka 1 000 personer och ungefär lika många kvinnor som män drabbas. Vanligtvis insjuknar man mellan 15- till 35-års ålder men även små barn och äldre får sjukdomen. Drygt 30 000 personer i Sverige lever med Ulcerös kolit.


Symtom på ulcerös kolit

Vid Ulcerös kolit kommer symtomen ofta smygande. Vanliga symtom är diarré med blod och slem i avföringen, smärtor i nedre vänstra delen av magen som försvinner vid tarmtömning, försämrad matlust och ibland även viktminskning.

Det är vanligt att symtomen varierar över tid, där sämre perioder (skov) följs av perioder då man inte märker så mycket av symtomen.
 


DIAGNOS på ulcerös kolit

Om läkaren misstänker att du har Ulcerös kolit kan diagnosen bekräftas genom en utredning av tarmen. Detta görs främst med hjälp av rektoskopi och koloskopi, röntgen och laboratorieparametrar.

Rektoskopi och koloskopi innebär att man med ett smalt rör undersöker ändtarmen och tjocktarmens insida. Genom röret kan man se hur tarmen ser ut och ta vävnadsprover som visar om tarmen är inflammerad. Många gånger kombinerar man detta med blod- och avföringsprover.

Inflammatorisk aktivitet och förändringar kan även upptäckas då mag-tarmkanalen röntgas med kontrastmedel.
 


behandling AV UlCerös kolit

Syftet med all behandling av ulcerös kolit är att dämpa inflammationen och begränsa konsekvenserna. Beroende på sjukdomsaktivitet och var i mag-tarmkanalen inflammationen sitter, gör läkaren en bedömning om vilken behandling som är lämpligast.

Ulcerös kolit kan behandlas med olika läkemedel som gör att symtomen helt eller delvis försvinner. Det är även vanligt att man får behandling för att förebygga nya skov (sjukdomsperioder). Kosten är en annan viktig del för att leva ett bra liv med sjukdomen som ibland även kan kräva kirurgiska ingrepp.

Läs mer om behandling av ulcerös kolit.
 


ATT LEVA MED ULCerös kolit

Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom är väldigt individuell. Även om Ulcerös colit inte kan botas så kan man ofta med en snabb diagnos och en lämplig behandling leva ett bra liv.

Var kan jag läsa mer om Ulcerös kolit

www.alltomibd.se

www.magotarm.se

Mag- och tarmförbundet har bra informationsmaterial om inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar och erbjuder råd och stöd.
 


SEOTH160329b

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.