Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

RS-VIRUS

RS-virus, Respiratoriskt Syncytiel virus, är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och cirkulerar som mest under vinterhalvåret (huvudsakligen från november till mars). Vuxna och äldre barn får ofta vanliga förkylningssymptom av viruset, men nyfödda och späda barn kan bli svårt sjuka. Därför är det viktigt för dessa att försöka undvika smitta och att söka akut vård om barnet är förkylt, får svårt att andas, har andningsuppehåll, har kraftig hosta, är trött och inte orkar äta. För råd och information ring Vårdguiden, telefon 1177.


Hur smittar RS-virus?

RS-virus är mycket smittsamt. Det överförs främst vid fysisk kontakt med någon som är infekterad. Virus överförs genom droppsmitta. Hosta och nysningar ger en dusch av stora tunga droppar som snabbt faller ned i luften och kan nå en annan persons ögon, näsa eller mun direkt eller via händerna. Smittoöverföring via händerna är vanligast. RS-virus kan överleva i flera timmar på till exempel nappar, leksaker, handtag och kläder.


Hur vet jag om det är RS-VIRUS?

Vanligen visar sig infektionen som en vanlig förkylning med snuva och hosta, men ofta är det också ett segt slem som kan vara svårt att hosta upp. Barnen behöver inte ha feber, men kan vara tröttare än vanligt och vill inte äta.


Vem smittas av RS-Virus?

Både barn och vuxna smittas. I stort sett alla barn har vid tvåårsåldern haft en RS-virusinfektion någon gång. De flesta blir bara förkylda, men vissa barn är extra känsliga och för dem kan en RS-virusinfektion bli riktigt besvärlig med infekterade lungor.


Hur kan du minska smittorisken under vinterhalvåret?

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd gärna handsprit
  • Undvik kontakt med förkylda personer (det gäller även släkt och vänner)
  • Försök låta bli att ta med barnet till platser där det samlas mycket folk till exempel kollektivtrafik, affärer, caféer och öppna förskolan
  • Välj aktiviteter där ni träffas utomhus
  • Undvik tobaksrök

Vad kan du göra om ditt barn blir smittat?

I de flesta fall tillfrisknar barnet utan komplikationer. Du kan lindra symtomen genom att se till att barnet får i sig mycket vätska, ge nässpray med koksaltlösning och höja huvudändan på barnets sovplats. Kontakta Vårdguiden på 1177 om du upplever att ditt barn blir sämre.


SEOTH160329b

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.