Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

REUMATOID ARTRIT (RA)

Reumatoid Artrit (RA) är den medicinska termen för det vi brukar kalla ledgångsreumatism. Det är en autoimmun inflammatorisk sjukdom, precis som psoriasis, diabetes typ 1 och Multipel skleros (MS). Ledgångsreumatism är en sjukdom som orsakar framförallt värk och stelhet i lederna, men som även kan drabba andra organ i kroppen.


VEM BLIR SJUK OCH VARFÖR

RA är den vanligaste av de reumatiska sjukdomarna och i Sverige beräknas ca 0,5-1,0 procent av den vuxna befolkningen leva med sjukdomen.  Övervägande delen av dem som insjuknar är kvinnor och alla åldrar finns representerade men vanligast är insjuknande mellan 45- och 65-års ålder.

Autoimmunitet orsakas av att vårt immunförsvar reagerar och beter sig felaktigt. Exakt varför en autoimmunitet uppstår är inte klart. Ärftlighet är en förklaring, men inte den enda. En infektion kan vara det som utlöser en autoimmun sjukdom. Rökning både ökar risken att insjukna i RA och kan förvärra sjukdomens förlopp för den som redan lever med RA. Rökning ökar också risken för att eventuell behandling inte ska ha en lika god effekt.
 


SYMTOM på ra

RA kan komma smygande eller debutera akut. Den kan debutera i en eller flera leder, subakut eller smygande med värk, ömhet, belastningssmärtor samt svullnad. Vanligast är att den först blir kännbar i mindre leder såsom fingerleder, fötter eller knän.  Allmänna inflammationssymtom med uttalad trötthet, generell stelhetskänsla under efternatten eller morgonen är också vanliga kännetecken.


DIAGNOS på ra

RA är en ”igenkänningsdiagnos” som grundas på sjukdomshistoria och statusfynd vid undersökning. I ungefär 75 procent av dem som insjuknar kan man hitta reumatoid faktor (-RF) i blodprov, men provet i sig säger inte om man har RA. Vid misstanke bör personen remitteras till en reumatolog för vidare utredning. Enligt patientlagen har man även rätt till en andra bedömning och hjälp med remiss för detta. Du kan även som patient skriva din egen remiss och skicka till kliniken.

Ofta använder läkaren kriterier för att kunna sätta diagnosen reumatoid artrit (RA). Den vanligaste kriterierna grundas på sju internationella kriterier och fyra av dessa ska uppfyllas för diagnosen:

 • Morgonstelhet som varar i minst en timme
 
 • Artrit i tre eller flera leder
 
 • Artrit i händernas leder
 
 • Symmetrisk artrit, samma påverkan på vänster som på höger kroppshalva
 
 • Reumatiska noduli (små knutor på ställen där kroppen utsätts för tryck)
 
 • Positiv Reumatiod faktor (RF)
 
 • Typiska förändringar på röntgen av handens skelett

 

På www.kollalederna.se kan du få en indikation om du har RA, testet bygger på kriterierna enligt ovan.


BEHANDLING av RA

Behandlingsmålen vid RA är på kort sikt att:

 • Lindra värk, rörelsesmärta, stelhet och trötthet
 
 • Bevara normal ledfunktion
 
 • Återgå till arbetslivet, ev anpassa för att detta ska fungera
 
 • Möjliggöra att livet fortsätter som tidigare, socialt umgänge och fritidsintressen

 

På lång sikt är målen att:

 • Förhindra leddestruktion och felställningar
 
 • Förhindra funktionsbortfall i inre organ

 

Dessa mål ska du sätta tillsammans med din läkare, för att ni gemensamt ska kunna enas om din behandlingsplan med mål för just din behandling. Dina mål behöver inte vara desamma som din läkares, men ni ska vara överens om vart ni är på väg och vilka målen är.

Behandling av RA består i aktiv rörelse för att förhindra stelhet, trots värk. Det är viktigt att avlasta de inflammerade lederna och innan diagnos ställts kan även NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska preparat) preparat sättas in för att lindra symtomen.

Efter diagnos bör terapi med antireumatiska läkemedel (såsom DMARDs eller biologiska läkemedel) påbörjas snarast, för att förhindra leddestruktion och framtida funktionshämning. Vid en aggressiv och aktiv sjukdom kan man gå direkt till de biologiska läkemedlen; det är den framtida prognosen och aktiviteten som ska styra och givetvis även den enskilda patientens preferenser. Lokala steroidinjektioner har också ofta god effekt vid behandling av en inflammerad led.

Behandlingsalternativen ska beskrivas och diskuteras med personen som står inför behandlingen, beslut om behandling som ska sättas in ska tas gemensamt med patienten.


ATT LEVA MED REUMATOID ARTRIT (RA) 

Att leva med en kronisk inflammatorisk sjukdom som RA, så gäller det att kunna hantera symtom som smärta, stelhet, trötthet med mera samt tänka på sin livsstil som kan ha stor betydelse för välbefinnandet. På denna sida kan du ta del av tips: reumatikerlinjen.se


SEOTH160329b

 

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.