Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

PSORIASISARTRIT

Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, stelhet och ibland ledskador och rörelsehinder. Sjukdomen kan vara mild och drabba ett fåtal leder men också vara mycket aggressiv och drabba ett flertal leder. Psoriasissymtomen uppträder ofta först men någon gång kommer psoriasisartriten först.


VILKA SYMTOM HAR PSORIASISARTRIT?

Psoriasisartrit kan orsaka smärta och stelhet i leder på ena sidan (asymmetrisk artrit) eller på båda sidor av kroppen (symmetrisk artrit). Trots att psoriasisartrit kan påverka alla leder i kroppen är svullnad och smärta i fingrar och tår vanligast. Nedre delen av ryggen, handleder, knän och anklar kan också påverkas.

Hur symtomen utvecklas varierar från person till person. De kan starta långsamt och byggas på över tid eller så kan de utvecklas snabbt och bli svåra. Om man har svår psoriasis behöver det dock inte innebära att man utvecklar svår psoriasisartrit.
 


DIAGNOS AV PSORIASISARTRIT

Vid diagnos av psoriasisartrit utgår läkaren bland annat ifrån:

•  Sjukdomshistoria

•  Blodprov

•  Test av reumatoid faktor (RF)

•  Röntgen


BEHANDLING av psoriasisartrit

Trots att det för närvarande inte finns något botemedel för psoriasisartrit finns det olika behandlingsalternativ för att minska smärtan, reducera svullnaden och inflammationen i lederna. Tidig upptäckt är viktigt för att förhindra eller begränsa mer omfattande skador på leder och den funktionsnedsättning som kan uppträda i senare skeden av sjukdomen.

Den behandling som ordineras beror på sjukdomens svårighetsgrad. Sjukgymnastik och egen fysisk träning kan ge god effekt i alla sjukdomsstadier. För de flesta är det också nödvändigt med någon form av medicinering. Inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel dämpar själva sjukdomsprocessen. Lokala kortisoninjektioner brukar också kunna hjälpa. Vid mer svårbehandlad sjukdom ges ofta cellhämmande läkemedel i låga doser eller biologiska läkemedel som ger god effekt både på hud- och ledsymtom.

Det är angeläget att få remiss till reumatolog, det vill säga en läkare som är specialiserad på sjukdomar i leder, muskler och ben, när man misstänker psoriasisartrit.


ATT LEVA MED PSORIASISARTRIT

Reumatiska sjukdomar kan drabba människor i alla åldrar och upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom är väldigt individuell. Psoriasisartrit kan inte botas men med en snabb diagnos och en lämplig behandling kan man leva ett bra liv.

VAR KAN JAG LÄSA MER OM PSORIASISARTRIT

reumatikerlinjen.se/psoriasisartrit

psoriasisonline.se

reumatikerforbundet.se

psoriasisforbundet.se

 


SEOTH160329b

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.