Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

ONKOLOGI/HEMATOLOGI

Tillsammans kan vi finna lösningar på de cancerutmaningar vi står inför och förbättra livet för människor som påverkas av cancer.

AbbVie fokuserar på att utveckla nya behandlingar inom onkologi. Genom att samarbeta med forskare, läkare, beslutsfattare, branschkollegor, patientgrupper och viktigast av allt – de människor som påverkas av cancer arbetar vi för att finna lösningar som kan förbättra cancervården. Tillsammans kan vi upptäcka, utveckla och tillhandahålla nya behandlingar och olika former av stöd. 


innovation

Vår långa erfarenhet av cancerforskning har gjort det möjligt att utveckla innovativa läkemedel som syftar till att störa den naturliga utvecklingen av cancerceller.  Genom att kombinera vår kunskap med världsledande teknologi, är målet att snabbt kunna leverera bättre behandlingsmöjligheter.

AbbVies forskning inom cancerområdet fokuserar på upptäckt och utveckling av målstyrda behandlingar för några av de mest utbredda och svårbehandlade cancerformerna, så som hjärntumören glioblastom, småcellig- och icke-småcellig lungcancer, samt blodcancersjukdomarna multipelt myelom och KLL (kronisk lymfatisk leukemi).

I Sverige får varje år omkring 500 personer diagnosen KLL. KLL är en långsamt växande cancer i benmärgen och blodet där den typ av vita blodkroppar som heter lymfocyter omvandlas till cancerceller. För många personer med KLL fungerar dagens behandlingar bra, men det finns behov av nya alternativ framför allt för de med svårbehandlad KLL.

AbbVie har en portfölj av marknadsförda produkter och potentiella substanser inom fler än 20 olika cancerformer. Vi utvärderar för närvarande 13 olika läkemedelssubstanser i över 200 kliniska prövningar runt om i världen. I Sverige pågår flera kliniska studier inom onkologiområdet.SEOTH160329b

 

 

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.