Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Hidradenitis Suppurativa

Hidradenitis Suppurativa, som också kallas HS eller hidradenit, är en hudsjukdom som kännetecknas av inflammation i huden. I de inflammerade områdena uppstår ofta knölar, sår och bölder. Inflammationen uppkommer oftast i de hudområden där det finns en viss typ av svettkörtlar som kallas apokrina körtlar. De finns framför allt i armhålorna, ljumskarna, underlivet och på bröstet.

Inflammationen kan även uppstå på skinkorna, under brösten och på lårens insidor, där hud gnids mot hud. Det kan vara en utmaning att diagnostisera sjukdomen och många patienter upplever långvariga fördröjningar i diagnos och behandling. Drygt 90 000 personer i Sverige beräknas vara drabbade av HS.


SYMtom på hs

Typiska symtom på hidradenitis suppurativa är smärtsamma, inflammerade knölar och bölder (varansamlingar) i armhålor, ljumskar, underliv, på skinkor och under bröst. Patienter med svårare former av HS kan ha ärrbildning och fistlar (gångar under huden).


DIAGNOS av hs

Det är viktigt att HS diagnostiseras och behandlas så tidigt som möjligt. Eftersom HS ofta misstas för en infektion är det inte ovanligt att det tar lång tid att få en diagnos. Hudläkare brukar bedöma svårighetsgraden för symtomen på HS på en skala som kallas Hurley-skalan.

  • Milda fall (grad I) - Isolerade bölder/knölar utan fistelgångar eller ärrbildning
 
  • Måttliga fall (grad II) - Återkommande bölder/knölar i separerade områden med ärrbildning och fistelgångar
 
  • Svåra fall (grad III) - Återkommande bölder spridda över ett sammanhängande hudområde, omfattande ärrbildning och fistelgångar

 

Alla som har HS får inte svårare symtom med tiden, men hos vissa personer kan symtomen återkomma och förvärras om man inte får tillgång till behandling. Om man misstänker att man har HS är det första steget att tala med en läkare och få rätt diagnos. 


BEHANDLING av hs

Eftersom orsakerna till HS är okända, saknas studier på behandlingar som direkt riktar sig mot sjukdomens uppkomstmekanismer. För de allra flesta minskar dock symtomen med behandlingar, där svårighetsgraden är viktig för valet av behandling. Det kan röra sig om ett enskilt läkemedel, men ofta kombineras olika behandlingsmetoder, som du och läkaren tillsammans kommer fram till. Till exempel kan utvärtes behandling kombineras med systemisk behandling och inte sällan även med kirurgi.

Om du har HS kan dessa behandlingsalternativ vara aktuella:

Läkemedel för utvärtes bruk

Lokala läkemedel appliceras på hudförändringen och verkar direkt på hudytan. Detta är vanligen den första behandlingen som används. Ett exempel kan vara ett antibiotikum som appliceras direkt på huden.

Systemiska läkemedel

Systemiska läkemedel finns i form av tabletter eller injektioner. Exempel på systemiska läkemedel i form av tabletter är antibiotika, där man ibland kan kombinera olika sorter. Om detta inte fungerar kan biologisk behandling i form av injektioner med antikroppar ges.

Kirurgi

Det finns två kirurgiska metoder som främst används vid HS: klassisk kirurgi och laserkirurgi. Klassisk kirurgi används på både enstaka och spridda förändringar. Laserkirurgi används främst när HS-symtomen är begränsade till ett ställe och inte är spridda. 


ATT LEVA MED HS

HS är en sjukdom som kan upplevas som mycket besvärande och smärtsam och som kan ha en stor inverkan på livskvaliteten för den som är drabbad av sjukdomen. Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom som HS är mycket individuell. Det är du som känner din kropp bäst och vet hur sjukdomen påverkar dig och ditt liv och vilket behov av stöd som du behöver. Att röra på sig, äta näringsriktigt, undvika stress och sova tillräckligt är bra för hälsa och välmående hos alla.
Om man har HS kan även följande åtgärder vara av särskilt värde:

  • Viktnedgång (om du är överviktig) - forskning visar att det finns koppling mellan HS och övervikt. Om du är överviktig kan det vara bra att se över dina kost- och motionsvanor.
 
  • Rökstopp (om du röker) – forskning visar att det finns samband mellan rökning och HS och att rökning kan försämra prognosen.
 
  • Undvik åtsittande kläder – det finns inga särskilda kläder som lindrar HS, men du kan rådgöra med din hudläkare om vad som fungerar bäst för dig beroende på var på kroppen symtomen sitter och hur svåra besvären är.
 
  • Tvätt med antiseptisk tvål eller badtillsatser - tvätt med antiseptisk tvål eller badtillsatser är alltid bra för att förhindra att området infekteras av hudbakterier. 

 

Att leva med HS:

HS är en sjukdom som kan upplevas som mycket besvärande och smärtsam och som kan ha en stor inverkan på livskvaliteten för den som är drabbad av sjukdomen. Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom som HS är mycket individuell. Det är du som känner din kropp bäst och vet hur sjukdomen påverkar dig och ditt liv och vilket behov av stöd som du behöver. 

Att röra på sig, äta näringsriktigt, undvika stress och sova tillräckligt är bra för hälsa och välmående hos alla. Om man har HS kan även följande åtgärder vara av särskilt värde:

- Viktnedgång (om du är överviktig) - Forskning visar att det finns koppling mellan HS och övervikt. Om du är överviktig kan det vara bra att se över dina kost- och motionsvanor.

- Rökstopp (om du röker) – Forskning visar att det finns samband mellan rökning och HS och att rökning kan försämra prognosen.

- Undvik åtsittande kläder – Det finns inga särskilda kläder som lindrar HS, men du kan rådgöra med din hudläkare om vad som fungerar bäst för dig beroende på var på kroppen symtomen sitter och hur svåra besvären är.

- Tvätt med antiseptisk tvål eller badtillsatser - Tvätt med antiseptisk tvål eller badtillsatser är alltid bra för att förhindra att området infekteras av hudbakterier. 

 

SEOTH160329b

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.