Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

HEPATIT C

Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och orsakar en inflammation i levern. Efter många år kan virusinfektionen leda till leversvikt, skrumplever och i sällsynta fall levercancer. Omkring 50 000 svenskar beräknas vara smittade med kronisk Hepatit C och cirka 2 000 nya fall registreras årligen. Antalet smittade inom EU uppskattas till omkring 15 miljoner och cirka 86 000 personer avlider varje år på grund av sin sjukdom. Världshälsoorganisationen WHO har satt upp ett mål att eliminera hepatit som ett globalt hälsohot fram till år 2030.


ORSAK och uppkomst

Hepatit C är en blodsmitta som orsakas av Hepatit C-virus (HCV). Att det är en blodsmitta innebär att det krävs att en smittad persons blod kommer i kontakt med en annan persons blod för att smittan ska kunna överföras.

Före 1992 kunde sjukvården inte upptäcka Hepatit C i blodet och då smittades människor bland annat via blodtransfusion. Idag är den vanligaste smittvägen delning av injektionsutrustning i samband med injicering av droger. Smittan kan överföras sexuellt men det är ovanligt.

Enligt smittskyddslagen måste man berätta att man har Hepatit C när man söker sjukvård eller tandvård. För att undvika att smittan sprids vidare ska man inte dela toalettartiklar som rakhyvel eller tandborste. Man får heller inte ge blod eller donera organ. Om man tar narkotika med spruta måste man ha egna sprutor och verktyg.


symtom på Hepatit c

När en person infekterats kallas det den akuta fasen och hos 15-20 procent försvinner virus automatiskt från kroppen inom sex månader utan behov av behandling. Stannar virus i kroppen kallas sjukdomen kronisk och kan, efter ett antal år, leda till leverskador.

För de flesta är Hepatit C en symtomfri sjukdom. Det gör att många under lång tid kan vara ovetande om att de är smittade. Får man symtom sker det oftast när Hepatit C börjar påverka levern. Symtomen kan vara olika från person till person; en del patienter upplever trötthet, feber eller led- och muskelvärk.


diagnos av hepatit c

Oftast tar sjukvården två olika blodprover när man testar en person för Hepatit C. Det ena är ett så kallat antikroppstest och ett positivt svar visar bara att man har varit i kontakt med Hepatit C virus (det innebär att det kan vara utläkt). Det andra provet kallas HCV RNA och visar om virus är aktivt i kroppen.

För att undersöka om Hepatit C har skadat levern gör läkaren oftast en bedömning utifrån allmän undersökning, kontroll av hur leverprover ser ut i blodet samt undersöker om levern har utvecklat en ärrbildning. Denna ärrbildning (eller fibros) kan identifieras snabbt och smärtfritt med hjälp av en speciell apparat (vanligaste metoden är med en så kallad Fibroscan). Ibland kan dock vävnadsprovtagning (leverbiopsi) behöva genomföras.

Ärrbildningen delas upp i olika fibrosgrader (F0 till F4). F4 är mest allvarliga och innebär man har skrumplever (även kallat cirros).


behandling av hepatit C

Behandling med nya läkemedel syftar till att helt göra sig av med virus och bota patienten. Risken för leverskador och levercancer minskar om man kan bli botad från sjukdomen. Ytterligare ett syfte med behandling är att minska risken för att sjukdomen sprids.

Idag finns läkemedel som gör det möjligt att bota i princip patienter från hepatit C. Dessutom är behandlingen relativt kort (oftast 2 till 3 månader) och med få biverkningar. Nyligen beslutades att alla patienter med hepatit C tillåts behandling oavsett nivå av leverskada, så kallad fibrosgrad.
 


SEOTH160329b

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.