Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Crohns sjukdom

IBD (Inflammatory bowel disease eller inflammatorisk tarmsjukdom) är ett samlingsnamn för mag- och tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit (UC). Crohns sjukdom är en kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna tarmslemhinnan. Vanligast är att tunn- och tjocktarmen drabbas, men sjukdomen kan även uppstå i andra delar av mag-tarmkanalen.

Crohns sjukdom är den vanligaste kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen, vid sidan av ulcerös kolit. I Sverige lever idag cirka 15 000 till 35 000 personer med Crohns sjukdom och varje år nyinsjuknar cirka 750 personer. Sjukdomen debuterar oftast i 15- till 30-års åldern och är något vanligare hos kvinnor än hos män.


symtom på Crohns sjukdom

När tarmslemhinnan angrips ger det ofta besvär som magsmärtor, kortare eller längre perioder med daglig diarré, feber, viktminskning och eventuellt blod i avföringen.

Symtomen vid Crohns sjukdom kommer ofta smygande. Perioder med kraftigare besvär varvas ofta med perioder då man känner sig bättre. Eftersom inflammationen kan sitta i olika delar av mag-tarmkanalen kan symtomen dessutom se lite olika ut från individ till individ. Sjukdomen kan vara mindre aktiv och ge få eller inga symtom under längre perioder men minst 20 procent har en högaktiv sjukdom med ständiga besvär som behöver behandlas.


diagnos av Crohns sjukdom

Om läkaren misstänker Crohns sjukdom så undersöks tarmen. Detta gör man genom koloskopi där man undersöker ändtarmen och tjocktarmens insida med hjälp av ett smalt rör. Genom röret kan man se hur tarmen ser ut och ta vävnadsprov som visar om tarmen är inflammerad. Många gånger kombinerar man detta med blod- och avföringsprover. Inflammatoriska förändringar och förträngningar kan även upptäckas genom att mag-tarmkanalen röntgas med kontrastmedel.


behandling av crohns sjukdom

Syftet med all behandling av IBD är att dämpa inflammationen och begränsa konsekvenserna. Beroende på sjukdomsaktivitet och var i mag-tarmkanalen inflammationen sitter, gör läkaren en bedömning om vilken behandling som är lämpligast. Det finns flera olika sätt att behandla sjukdomen.

Läkemedel mot Crohns sjukdom

Med effektiva läkemedel kan man idag uppnå snabb symtomlindring. Många som behandlas kan med hjälp av rätt medicin och kunskap leva ett normalt liv.

Operation

Om den medicinska behandlingen inte räcker till, måste man ibland avlägsna den angripna tarmdelen genom ett kirurgiskt ingrepp.

Kost

Kost är alltid en viktig del av behandlingen för personer med inflammatoriska tarmsjukdomar. Det är väldigt individuellt vilken kost som fungerar eller inte fungerar, och vid behov kan många få hjälp av dietist. De olika alternativen kan även kombineras och när man får en akut attack av Crohns kan man dessutom behöva en tids behandling på sjukhus.

Läs mer om behandling på www.alltomibd.se


att leva med croHnS sjukdom

Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom är väldigt individuell. Även om Chrons sjukdom inte kan botas så kan man ofta med en snabb diagnos och en lämplig behandling leva ett bra liv.

Var kan jag läsa mer om IBD och Crohns sjukdom

www.alltomibd.se

www.magotarm.se

Mag- och tarmförbundet har bra informationsmaterial om inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar och erbjuder råd och stöd.
 


SEOTH160329b

 

  

 

 

 

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.