Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

ANKYLOSERANDE SPONDYLIT

Ankyloserande Spondylit (AS) benämndes tidigare Bechterews sjukdom. Den hör till samma grupp av sjukdomar som Psoriasisartrit. Det är en autoimmun sjukdom, såsom psoriasis, diabetes typ 1 och Multipel Skleros (MS). En sjukdom som framförallt orsakar värk och stelhet i lederna, men kan även drabba andra organ i kroppen. Sjukdomen är kronisk och den angriper ryggen och bäckenet. En del som har AS har också besvär från till exempel höfter, axlar och ibland andra leder.


VEM BLIR SJUK OCH VARFÖR?

AS är en av de reumatiska sjukdomarna och cirka 0,12 procent av den vuxna befolkningen i Sverige beräknas leva med AS. Ungefär två tredjedelar av dem som insjuknar är män och alla åldrar finns representerade, vanligast är dock insjuknande mellan 15- och 30-års ålder. Kvinnor insjuknar vanligtvis något senare i livet.

Att det tar så lång tid till diagnos beror på att det krävs fynd på röntgen och då kan sjukdomen redan ha varit aktiv under lång tid. För att tidigt kunna diagnostisera och behandla dessa patienter delas AS upp i två sjukdomar:  axial spondylartrit (röntgenfynd) och icke-radiografisk axial spondylartrit. Studier visar att sjukdomsbördan är minst lika stor för de patienter som ännu inte har röntgenfynd och därmed bör även de behandlas för att motverka smärta och stelhet.

Autoimmunitet orsakas av att vårt immunförsvar reagerar och beter sig felaktigt. Exakt varför en autoimmunitet uppstår är inte klart. Ärftlighet är en förklaring, men inte den enda. En infektion kan utlösa en autoimmun sjukdom.
 


HUR VET JAG OM JAG HAR AS?

AS börjar oftast med värk och påverkan på nedre delen av ryggen samt lederna i bäckenet. Värken kommer smygande över tid och leder till stelhet i ryggen, med inskränkningar i rörlighet på sikt. Nattlig stelhet och smärta som leder till störd nattsömn och trötthet är också de indikatorer. Smärta över stora muskelfästen och ögonsjukdomarna irit och uveit kan även de vara tecken på AS.

Den som har AS har ofta typiska symtom som:

•        Korsryggssmärta som kommit smygande och är starkast under efternatten

•        Morgonstelhet

•        Stelhet och smärta efter att ha suttit stilla, minskar med fysisk aktivitet

•        Smygande debut, symtom över mer än 3 månader

•        Ålder under 40 år (gäller män)

Andra tecken på AS kan vara:

•        Inflammationer i leder

•        Inflammationer i senfästen

•        Uveit/irit (det vill säga inflammation i ögats regnbågshinna)

•        Inflammatorisk tarmsjukdom

•        Psoriasis

•        Vävnadstyp HLA-B27 (görs med ett blodprov)
 


Vad finns det för behandling av AS?

Tillsammans med din läkare bestämmer du hur behandlingsplanen ska se ut samt vilka mål behandlingen ska ha. Behandling av AS består till stor del av aktiv rörelse och träning för att förhindra stelhet (vilket ska utföras trots värk). Sjukgymnastik är det första steget i behandlingen med ett individuellt anpassat träningsprogram. Vattenträning individuellt eller  i grupp är ofta en lämpligt behandling.

NSAID (icke steroida antiinflammatoriska preparat) preparat kan sättas in för att lindra symtomen och många patienter får god lindring.  Om man har otillräcklig effekt av NSAID kan man pröva biologiska läkemedlen. Den framtida prognosen och aktiviteten ska styra och givetvis även patientens preferenser. Lokala steroidinjektioner har också ofta god effekt vid behandling av en inflammerad led. 

Svensk Reumatologisk förening har riktlinjer för behandling av AS.

Behandlingsalternativen ska beskrivas och diskuteras med personen som står inför behandlingen och beslut om behandling ska tas gemensamt med patienten.
 


SEOTH160329b

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.