Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

MILJÖANSVAR

AbbVie arbetar fokuserat med att säkerställa så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar efter en långsiktig hållbarhet och har globalt uppsatta mål gällande koldioxidutsläpp, el- och vattenförbrukning samt hantering och återvinning av avfall.  

AbbVies globala miljöledningssystem ”Environment Health and Safety”, (EHS), innehåller kvalitetspolicy, ett övergripande och detaljerande miljömål samt rutiner för att säkerställa att krav avseende miljö på leverantör och tillverkning.

På AbbVie arbetar vi långsiktigt och i samverkan med våra leverantörer för att minska vår miljöpåverkan och hantera kostnader. Våra team för inköp och leverantörsbedömning arbetar för att integrera hållbara metoder och beslutskriterier i alla tvärfunktionella riktlinjer och rutiner.

All tillverkning av AbbVies produkter sker i produktionsenheter enligt gällande krav i Good Manufacturing Practice, GMP, vilka även är ISO 14001 certifierade. Alla produktionsanläggningar följer dessa strikta riktlinjer i syfte att säkerställa kvalitet och leverans av våra läkemedel.


Hållbar försörjningskedja

En hållbar försörjningskedja är upphandling av produkter och tjänster som bidrar positivt till samhället och miljön genom att anamma etiska, miljömässiga och sociala principer. Vi tar hänsyn till det växande antal kemiska regler i länder och regioner runt om i världen som påverkar AbbVie, våra leverantörer och kunder. Eftersom kemikalier har bestämmelser som begränsas eller kontrolleras, kan de begränsa vår förmåga att tillverka eller sälja våra produkter i vissa delar av världen.

AbbVie Sveriges åtagande för miljö

Våra medarbetare i Sverige har genomgått grundläggande miljöutbildning för att på så sätt kunna bidra till ett hållbarhetstänkande. På vårt kontor i Solna arbetar vi med:

  • Källsortering och återvinning
  • Timer- och sensorstyrd el
  • Ett grönt hyresavtal vilket innebär att hållbarhetsarbetet bedrivs kontinuerligt och målinriktat för
          ständiga förbättringar
  • Att varje år se över våra tjänstebilar för att få ner koldioxidutsläpp. Bilförarna får även utbildning i ECO-driving;
          miljövänlig och ekonomisk bilkörning

 

Du kan också bidra till en bättre miljö genom att återlämna överblivna läkemedel till ditt apotek. Läs mer på:Läkemedelsverket

Här kan du ta del av AbbVie Sveriges Hållbarhetsrapport 2017: Hållbarhetsrapport


SEOTH170609

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.