Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

VÅRT SAMHÄLLSANSVAR

Att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom handlar om mer än att forska fram innovativa läkemedel. Det handlar om samhällsansvar, både lokalt och globalt. Vi menar att samarbete och samhällsansvar är nyckeln till att hitta lösningar på framtidens hälsoutmaningar.


Det behövs mer än läkemedel

AbbVie vill bidra till en hållbar framtid för hälso- och sjukvården i Sverige. Det betyder att vi gör mer än att forska fram läkemedel. En människa som påverkas av sjukdom behöver också stöd och verktyg för att underlätta det dagliga livet. Genom innovativa samarbetsprojekt med andra företag, hälso- och sjukvården, myndigheter, akademi och patientorganisationer arbetar vi tillsammans fram nya lösningar som ger patienter och anhöriga större delaktighet och därmed en bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation, ofta i form av innovativa digitala vårdlösningar. 

På AbbVie i Sverige lägger vi stor vikt vid vårt ansvar som företag. Grundläggande är att vi följer vår branschorganisation LIFs etiska regelverk samt att vi behandlar våra medarbetare, samarbetspartners och leverantörer med respekt. 

Vi utmanar hela tiden oss själva för att hitta nya innovativa lösningar som förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom Nya metoder behövs för att möta de utmaningar vårt samhälle står inför idag. På Abbvie har vi kompetens och engagemang för att vara en del av lösningen.

Läs mer och se film om vårt sociala ansvar på nästa sida →


SEOTH160329

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.