Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

VÅRT SAMHÄLLSANSVAR

Att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom handlar om mer än att forska fram innovativa läkemedel. Det handlar om samhällsansvar, både lokalt och globalt. Vårt ansvarsarbete inbegriper samhälle, människa och miljö.


Det behövs mer än läkemedel

AbbVie vill bidra till en hållbar framtid för hälso- och sjukvården i Sverige. Därför lägger vi på AbbVie i Sverige stor vikt vid vårt ansvar som företag. Grundläggande är att vi följer vår branschorganisation LIFs etiska regelverk samt att vi behandlar våra medarbetare, samarbetspartners och leverantörer med respekt. 

Alla AbbVies medarbetare förväntas agera i enlighet med uppförandekoden (Code of Conduct) som står för våra värderingar och normer och är grunden till vårt företags etik- och följsamhetsprogram. Vår uppförandekod genomsyrar vårt dagliga arbete och beslut. Läs mer här.

Som en del i vårt samhällsansvar har vi valt att ta ett socialt ansvar och bidra till det lokala samhälle vi är en del av. Vi har ett aktivt program för vårt sociala engagemang som du kan läsa om mer här: socialt ansvar

Våra miljöinitiativ hjälper till att skydda vår planet och bidrar till en hållbar utveckling. I allt vi gör, från forskning, produktion, distribution till att våra läkemedel når patienten, arbetar vi aktivt med att minska miljöpåverkan. Läs mer om vårt miljöarbete här: miljöansvar

Här kan du ta del av AbbVie Sveriges Hållbarhetsrapport 2017: Hållbarhetsrapport


SEOTH170609

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.