Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Vi som arbetar här

Cecilia_Jadert

Cecilia Jädert, Medical Science Liaison

Berätta om din roll
Rollen består av att vara den vetenskapliga länken mellan företaget och vårdpersonal inom relevanta specialiteter. Ingen dag är den andra lik
- en perfekt blandning för mig av kommunikation och vetenskapligt fokus.
Jag håller vetenskapliga presentationer för kliniker i specifika medicinska frågor och diskussionsmöten med ledande läkare. Jag får vara delaktig i arbetet med kliniska studier samt planera och projektleda utbildningar och seminarier. Som MSL arbetar man på fältet vilket innebär en hel del resande både inom landet och internationellt.

Hur ska man vara för att lyckas i din roll
Med många olika arbetsuppgifter så underlättar det om man som person är öppen och nyfiken. Du behöver vara flexibel och tycka om att lära dig nya saker och hålla dig uppdaterad på den senaste vetenskapliga litteraturen och på vad som sker i omvärlden. Du behöver ha en bra förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt. Relationsskapande är en grundpelare i rollen som MSL, både externt och internt i företaget och det ställer krav på att man har hög social kompetens.

Vad är det bästa med att arbeta på AbbVie
AbbVie genomsyras av en inspirerande atmosfär där man hela tiden arbetar för patientens bästa och man försöker hitta nya lösningar för att förbättra vården för människor som påverkas av sjukdom. Innovation är högt prioriterat vilket gör att det finns mycket utrymme att arbeta på nya sätt med nya partners för att möta framtidens utmaningar inom hälsa och sjukvård, - det sporrar mig varje dag!


Jenny-Christensson

Jenny Christensson, Patient Relations Manager 

Berätta om din roll
Att arbeta som Patient Relations Manager är inte ett arbete, det är en passion. Vi är bryggan mellan de personer som lever påverkade av sjukdom, de organisationer som driver frågor för dessa och det arbete som sker på AbbVie för att i största möjliga mån påverka deras liv positivt. Vi arbetar med örat mot marken för att på bästa sätt samarbeta och samskapa projekt med alla partners som delar vår strävan att göra skillnad samt ständigt se till att patientens perspektiv reflekteras i vårt interna arbete.  

Hur ska man vara för att lyckas i din roll
Det är lite som att vara allkonstnär, men med en djup förståelse om hur det är att leva med en kronisk sjukdom och kunskap inom de diagnoser där vi arbetar. De personer vi träffar och samarbetar med finns där för att de lever påverkade av sjukdom, men det ena problemet är inte det andra likt. Att vara patient är inget yrke, det är inget någon väljer.

Innovation driver till stor del våra processer då de problem eller frågor vi arbetar med är stora och ofta kanske inte helt definierade till en början. Vi försöker bryta ny mark och bidra till att skapa ett hållbart samhälle, där det finns plats även för den som lever med ett funktionshinder i någon form.

Vad är det bästa med att arbeta på AbbVie
Under mina drygt 6 år hos AbbVie har jag träffat fler fantastiska människor än jag kan räkna till. Jag har fått möjlighet att driva och vara del av projekt som bidragit till att förändra världen ur patientens synvinkel. Mitt arbete är min passion och inom AbbVie har jag fått missonera för patientmedverkan och samskapande över hela världen!


Aaron-Gage

Aaron Gage, Business Finance Manager

Berätta om din roll
Som Business Finance Manager är jag ansvarig för min enhets finansiella planering och rapportering, försäljnings- och kostnadsprognoser och ger strategiskt stöd vid beslut gällande pris/kontrakt. Jag analyserar historiska siffror, vår affärsstrategi och nuvarande marknad för att kunna göra prognoser och kontrollera enhetens effektivitet. I min roll finns också en stark koppling till AbbVies globala finansiella organisation och processer.  

Hur ska man vara för att lyckas i din roll
I min roll man måste vara analytisk, initiativrik, kunna hålla flera bollar i luften samt vara nyfiken på själva businessen.  För att kunna vara en effektiv affärspartner gäller det att förstå konkurrenter, betalare, hälso- och sjukvårdspersonal och andra aktörer                                                                      som påverkar marknaden.

Vad är det bästa med att arbeta på AbbVie
Det jag främst vill framhålla är alla de kompetenta och engagerade medarbetare som finns på AbbVie. Vi har också en öppen och flexibel kontorsmiljö där jag kan organisera mitt arbete på det sätt som passar just mig bäst. Företaget satsar på de anställda för att bygga en innovativ och kollaborativ kultur, vilket också gjort att vi blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser. All for One AbbVie!


Jonas-Malmros

JONAS MALMROS, COMMERCIAL MANAGER

Berätta om din roll
Jag ansvarar för sju distriktschefer inom terapiområdet immunologi och är även ansvarig för barnindikationerna inom immunologi. I rollen ingår både personalansvar och strategiskt ansvar vilket är oerhört spännande. Jag får testa mina gränser bland annat genom att delta och leda flertalet projekt som bidrar till utvecklingen av vården för dem som lever med en kronisk sjukdom. 

Hur ska man vara för att lyckas i din roll
Det gäller att vara positiv och inte vara rädd för att våga testa nytt. Man behöver ha en vilja att arbeta hårt samt uppskatta möjligheten att få leda medarbetare. Det ingår i arbetet att till och från vara på resande fot.

 

Vad är det bästa med att arbeta på AbbVie
På AbbVie har man mycket frihet under ansvar vilket genererar en enorm lojalitet till företaget. AbbVie är ett företag som kontinuerligt växer och förändras och trots att detta är mitt första fasta jobb känns det som om jag bytt arbetsplats ungefär var 3-5 år med nya roller. Företagets anställda ges möjlighet att testa nya lösningar på utmaningar och möjligheter istället för att bara köra på i gamla hjulspår – det är för mig oerhört stimulerande! Våra ledare lever verkligen som de lär och för mig är det ett krav för att det skall kännas trovärdigt och vi som organisation skall fortsätta att utvecklas och lyckas!

 

Välkommen att vara med!


SEOTH160329

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.