Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Fem frågor till Christian Horne som vunnit priset ”Årets HR-personlighet”


För tredje året i rad rankas AbbVie som en av Sveriges bästa arbetsplatser i Great Place to Works årliga undersökning. En av nyckelpersonerna bakom företagets strategiska kulturarbete är Christian Horne, HR-direktör för AbbVie Sverige. Under årets prisutdelning vann han hederspriset i kategorin ”Årets HR-personlighet”.

Christian Horne

Du har vunnit priset för att du strategisk och uthålligt varit drivande i att skapa vår företagskultur. Vad tycker du kännetecknar företagskulturen på AbbVie?

Öppenhet, tillit och medkänsla. Att vi är ambitiösa och verkligen satsar på vår kultur – för att vi förstår att det hjälper oss att nå vårt mål; att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.

Hur har kulturen utvecklats sedan AbbVie bildades för fyra år sen?

Jättemycket! Ända sedan vi bildades har det varit högt på vår strategiska agenda att skapa en unik kultur och att bli den bästa arbetsplatsen. Det har varit en ständigt återkommande punkt på ledningsgruppens agenda – och vi har involverat och lyssnat på våra medarbetare längs hela vägen. Vi har blivit mer öppna och transparenta – och framförallt har vi förstått att ett bra kulturbygge utgår från en plattform baserad på öppenhet och tillit.

Vad har varit viktigt för att skapa den positiva utvecklingen?

Att alla har varit med. Att inte tappa fokus. Att komma ihåg varför vår kultur är så viktig för oss, och en vilja att ständigt förbättra oss. Att ledningsgruppen sett det som en viktig strategisk fråga har också varit avgörande.  

I dina ögon, varför är en stark företagskultur viktig?

Det är viktigt för alla individer som jobbar på företaget, för att de ska kunna göra sitt allra bästa arbete, dag ut och dag in, och hållas till svars för det. Då kan vi i vår komplexa bransch samarbeta för att göra de prioriterade insatser som ger störst nytta, i slutändan för patienten. Det innebär också att vi är rustade för att förändringar som sker konstant. Välmående medarbetare ger välmående affärer – det är helt enkelt ett smart och hållbart sätt att driva företag på.

Hur ska du fira hederspriset?

Genom att fortsätta processen för en ännu finare kultur med mina helt underbara kollegor. Plats fyra var ju bra, men det finns lite utrymme till en bättre placering...

 


SEOTH160329

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.