Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

En av Sveriges bästa arbetsplatser

AbbVie Sveriges engagerade medarbetare drivs av möjligheten att förbättra både människors liv och samhället i stort. 2017 utsågs AbbVie för tredje året i rad till en av Sveriges bästa arbetsplatser i Great Place to Works undersökning. Undersökningen visade att 99 procent av våra medarbetare är stolta över och kan rekommendera våra produkter och tjänster till andra, och att 95 procent känner sig stolta över hur vi bidrar till samhället. Allt sammantaget uttryckte 96 procent av våra medarbetare att AbbVie Sverige är en mycket bra arbetsplats.


VÅR FÖRETAGSKULTUR

Vår företagskultur är ständigt i fokus och alla medarbetare är delaktiga i arbetet att forma vår gemensamma arbetsplats. Kärnan i vår kultur är ”The Ways We Work”, en guide till hur vi agerar i vårt dagliga arbete: Alla för en, Smarta & säkra beslut, Snabbt & ansvarsfullt, Tydligt & modigt samt Förverkliga möjligheter.

Med en kultur baserad på öppenhet, tillit och medkänsla förverkligar vi tillsammans möjligheter och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är engagerade, nyfikna och modiga, tar ansvar och bryr oss om varandra. Samsynen kring våra gemensamma mål och givna mandat skapar ett starkt fokus och tydliga prioriteringar. På så vis överträffar vi ständigt våra höga förväntningar.

Vi känner stolthet för vårt arbete och kultur – och är en förebild för andra.

 

Vad vi erbjuder

Som medarbetare på AbbVie är du genom innovation och samarbete med och skapar lösningar som ökar människors livskvalitet och bidrar till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. För att nå vårt mål behöver vi de bästa medarbetarna och vi satsar därför på att vara den bästa arbetsplatsen. Oavsett yrkesområde erbjuder vi spännande karriärmöjligheter, både lokalt och internationellt, samt möjlighet till utveckling genom projekt och samarbeten. Vi vill hjälpa dig att uppnå din fulla potential!

Vi erbjuder bonusprogram, attraktiva pensions- och försäkringslösningar, flexibel arbetstid samt en mängd satsningar på hälsa och friskvård. Du får också möjlighet att på riktigt ha patienten i fokus, bland annat genom Patients at Heart – ett initiativ där AbbVies medarbetare får möta människor som påverkas av sjukdom, exempelvis genom att erbjuda patientorganisationer praktisk hjälp med konkreta uppgifter som stärker deras verksamhet.
Läs mer om vårt sociala ansvar här.

 

Vad vi söker

Vi söker dig som delar vår passion för nya lösningar på framtidens hälsoutmaningar. Vi söker dig som vill ha en kreativ miljö där dina idéer räknas och dina lösningar behövs. Vi vill ha mångfald bland våra kollegor för att spegla den mångfald som finns hos de människor som vi arbetar för. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund, expertis och perspektiv, och inte minst många som själva har erfarenhet av att vara patient eller anhörig.

Oavsett våra olikheter delar vi ett gemensamt mål: att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.

Välkommen att vara med!


SEOTH160329

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.